Autor
Kategorie:
Ekonomika

Pokladní plnění státního rozpočtu a sdílené daně

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci října 2012 činily 887,6 mld. Kč, celkové výdaje 938,9 mld. Kč, což představuje schodek 51,3 mld. Kč (v říjnu 2011 vykázán schodek 91,5 mld. Kč, tj. o 40,2 mld. Kč vyšší). Daňové příjmy za období leden až říjen 2012 (bez pojistného na SZ) dosáhly 451,9 mld....

Celkové příjmy státního rozpočtu ke konci října 2012 činily 887,6 mld. Kč, celkové výdaje 938,9 mld. Kč, což představuje schodek 51,3 mld. Kč (v říjnu 2011 vykázán schodek 91,5 mld. Kč, tj. o 40,2 mld. Kč vyšší). Daňové příjmy za období leden až říjen 2012 (bez pojistného na SZ) dosáhly 451,9 mld. Kč (80,5 % rozpočtu) a meziroční růst o 12,3 mld. Kč (2,8 % – rozpočet počítá s růstem o 7,3 % proti skutečnosti roku 2011).

Zaměříme-li se na výběr sdílených daní, v období leden až říjen 2012, o nějž se stát dělí s obcemi a kraji, pak:

Inkaso DPH činilo 174,9 mld. Kč (tj. 78,9 % rozpočtu, což je o 8,0 p. b. nižší plnění než loni v říjnu). Meziročně vzrostlo o 5,3 mld. Kč (3,1 %). Rozpočet počítá s růstem o 15,5 % proti skutečnosti roku 2011, což ovlivňuje především novela zákona o DPH, která zvýšila sníženou sazbu DPH z 10 na 14 % s účinností od 1. 1. 2012. V souvislosti s touto změnou došlo i ke změně parametrů RUD (pro státní rozpočet 71,78 % celostátního výnosu, pro obce 19,93 % a pro kraje 8,29 %, tj. zvýšení podílu pro státní rozpočet o 2,1 p.b. proti stavu v roce 2011).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob (FO) ze závislé činnosti dosáhlo 65,6 mld. Kč (plnění rozpočtu na 81,7 % – loni to bylo 79,1 %). Meziročně je inkaso o 0,2 mld. Kč, tj. o 0,4 % vyšší. Rozpočet je pod úrovní skutečnosti roku 2011 o 1,3 %, hlavně kvůli zvýšení slevy na dani na dítě o 1800 Kč ročně.

Inkaso daně z příjmů FO vybírané srážkou činilo 8,0 mld. Kč (88,6 % rozpočtu – loni 48,6 %) a meziročně je vyšší o 1,4 mld. Kč (21,5 %). Rozpočet 2012 počítá s růstem o 16,8 % (o 1,3 mld. Kč) proti skutečnosti roku 2011. Ve výnosu roku 2012 by se mělo promítnout zrušení osvobození zdanění příjmů z úroků z vkladů ze stavebního spoření, a to včetně úroků ze státní podpory

Inkaso daně z příjmů FO placené na základě přiznání ve výši 0,4 mld. Kč znamená plnění rozpočtu na 15,9 % (loni 5,2 %) a meziročně je o 0,1 mld. Kč vyšší. Rozpočet 2012 je nad úrovní skutečnosti roku 2011 o 77,3 % (o 1,2 mld. Kč). Důvodem nižšího výnosu v posledních letech je ekonomická situace a legislativní úprava umožňující využívání vysokých paušálních výdajů.

Inkaso daně z příjmů právnických osob dosáhlo 71,6 mld. Kč (83,6 % rozpočtu – v roce 2011 to bylo 77,9 %) a meziročně bylo o 6,1 mld. Kč, tj. o 9,3 %, vyšší. Rozpočet této daně počítá s růstem o 4,0 % proti skutečnosti roku 2011.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *