01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poličce se daří oživit historické jádro

Snahou současných představitelů města je, aby městskou památkovou zónu předali v dobrém stavu i dalším generacím.

Vítězství Poličky v krajském kole soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a zón (MPR a MPZ) 2010 a účasti ve finále kola celostátního (viz článek str. 26) předcházela dlouhodobá práce. Historické jádro města včetně přilehlých oblastí je MPZ už od roku 1990 díky původní urbanistické struktuře.

Do Programu regenerace MPZ se město zapojilo v roce 1994. První plán regenerace s výhledem na deset let počítal s dokončením obnovy městských hradeb. Vzhledem k jejich havarijnímu stavu však nebylo možné v daném horizontu záměr dokončit a celý program byl v roce 2008 aktualizován. Nyní ho tvoří tři základní dokumenty: Plán regenerace hradebního systému města, Plán regenerace objektů a Plán regenerace veřejných prostranství a technické infrastruktury. Ochranu MPZ řeší i další dokumenty: Zejména návrh úprav komunikací v historickém jádru města a studie úprav prostorů v okolí městského opevnění, které se řadí k nejzachovalejším v celé střední Evropě - z původních devatenácti bašt se dochovaly s výjimkou jedné všechny.

PŘÍKLADNÁ SPOLUPRÁCE S PAMÁTKÁŘI

Získané dotace umožnily obnovit řadu významných památek nebo aspoň zajistit jejich havarijní stav. Prvořadým úkolem však byla sanace gotického opevnění. Za tím účelem byly v roce 1996 zpracovány podklady pro získání podpory z Programu záchrany architektonického dědictví.

Je třeba zdůraznit, že v Poličce až dosud nedošlo ke sporům s památkáři. Podle vyjádření Ing. Marty Mastné, vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí městského úřadu, k tomu přispívá zejména to, že se k veškerým sanačním pracím přistupuje po zpracování prováděcích projektů, kterým předcházejí studie konzultované a odsouhlasené Národním památkovým ústavem, ú. o. p. v Pardubicích. Samozřejmostí jsou též podrobné stavebně historické průzkumy. Vzhledem k odpovědnému přístupu města nedošlo také v poslední dekádě u žádného objektu ke zrušení prohlášení za kulturní památku.

DAŘÍ SE TAKÉ SPOLUPRÁCE SE SOUKROMÝMI VLASTNÍKY

Soukromí vlastníci památkových objektů pochopili, že úspěšná regenerace MPZ přiláká do Poličky více návštěvníků a snad i tolik potřebné velké investory na akce, přesahující možnosti města. Sami proto věnují na opravu a údržbu svých nemovitostí nemalé finanční částky. Dokladem toho je skutečnost, že ani jeden objekt není v současnosti na příslušném území v havarijním stavu a až na jeden jsou všechny v plném rozsahu využívány. Historické centrum je proto živoucím organismem. Vypovídá o tom i počet jeho obyvatel. Zatímco někde se starobylá městská jádra vylidňují, v Poličce dochází k opačnému procesu. V roce 2000 měla MPZ 553 trvalých obyvatel a o deset let později 641.

Kromě sanací městského opevnění bude v budoucnu pokračovat i rozvoj a rekonstrukce městské kanalizační sítě, jejíž hlavní sběrač prochází právě i MPZ nebo úprava ploch navazujících na náměstí.

Hradby v délce 1220 metrů obepínají celé historické jádro města. Toto opevnění se řadí k nejzachovalejším v celé střední Evropě.

FOTO: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down