Pomáhá vzdělávání zahánět všechny smutky zastupitelů?

Prostřednictvím projektu Vzdělaný zastupitel, který s podporou evropských peněz uskutečňuje a k 31. srpnu završí Svaz měst a obcí ČR, se u nás na 2500 zastupitelů lépe orientuje v problematice místní samosprávy. A ti, na něž se nedostalo, snad brzy dostanou příležitost.

Projekt Vzdělaný zastupitel, o němž jsme v uplynulých třech letech v Moderní obci informovali, nabídl místním zastupitelům možnost ověřit si, nakolik jsou si při výkonu činnosti pro svou obec či město tzv. jistí v kramflecích. Využít přitom mohli především e-learningový kurz, telefonickou právní poradnu a semináře uspořádané přímo u nich. Kolik zájemců tyto formy vzdělávání či poradenství využilo, jsme se zeptali Mgr. Petry Kubařové ze SMO ČR, manažerky publicity projektu.


MENŠÍ OBCE AKTIVNĚJŠÍ?

»Základním kurzem e-learningu prošlo na 2700 uživatelů a někteří z nich pokračovali navazujícím modulem,« shrnuje Petra Kubařová. »Vzdělávacích seminářů se zúčastnilo 2500 zastupitelů. Proškolena byla jednotlivá zastupitelstva nebo zastupitelstva více obcí dohromady, např. v rámci mikroregionu. Větší zájem jsme zaznamenali spíše z menších měst a obcí. Bezplatná právní poradna zodpověděla více než 24 tisíc dotazů.«

Projekt skončí k poslednímu srpnu, co všechno z něj přetrvá? Web vzdelanyzastupitel.cz zůstane dostupný nadále a zájemci z něj mohou čerpat informace také v databázi nejčastěji kladených dotazů. Otázky jsou řazeny do tematických okruhů. Fungování a formát právní poradny a e-learningu projde zřejmě změnami. »Na základě ohlasu uživatelů bychom rádi služby poskytovali také nadále, a nyní připravujeme možnosti, jak zajistit jejich realizaci. A navíc se snažíme o tematické rozšíření a inovaci současných projektových aktivit, které by byly zahájeny již v září, ale na detaily je ještě příliš brzy,« vysvětluje Petra Kubařová.

AKREDITOVANÝ KURZ

Připomíná také, že pokud většina zastupitelů absolvuje e-learningový kurz a zároveň se zúčastní vzdělávacího semináře, získá jejich obec certifikát pro vzdělanou a odpovědnou obec. To se dosud podařilo 30 obcím (jejich seznam je dostupný na stránkách projektu).

»Nabízené služby vzdělávání pro zastupitele se nám podařilo rozšířit i pro úředníky obecních a městských úřadů. Letos v únoru udělilo Ministerstvo vnitra Svazu akreditaci vzdělávací instituce. Znamená to, že úředníci, včetně vedoucích úředníků, budou moci využívat e-learningový vzdělávací kurz zaměřený na zákon o obcích a související předpisy (základní i pokročilý modul) a po jeho úspěšném absolvování získat certifikát opravňující k započítání kurzu do svého průběžného vzdělávacího programu pro úředníky podle zákona o úřednících ÚSC,« dodává manažerka publicity.

SMO ČR věří, že tento krok úředníkům napomůže v lepší orientaci v zákoně o obcích a k ujasnění pozice obce v systému veřejné správy. S referencemi uživatelů e-learningového kurzu se lze seznámit na www.vzdelanyzastupitel.cz, záložka Reference.

O uspořádání prezenčního semináře pro své zastupitele v rámci projektu Vzdělaný zastupitel projevili zájem také v Benátkách nad Jizerou.
FOTO: ARCHIV SMO ČR

 

Postřehy lektorky Ing. Sylvy Kováčikové, zastupitelky (a bývalé starostky) města Bílovec

Prezenční semináře jsme zakončili letos v květnu v Těškovicích. Proškoleno bylo v rámci projektu na 2500 zastupitelů a vedle toho také řada zaměstnanců úřadů obcí a měst. Z témat, která měly na výběr, absolvovaly obce většinou »Strategie obcí a měst v návaznosti na majetek a finance«.

Moje zkušenost lektorky, která vedla asi 25 seminářů a spolupracovnice společnosti M.C.Triton organizující semináře, je taková, že největším problémem byl nezájem samotných zastupitelů o tyto semináře. Je otázka, jakou míru v tom hrála jejich pracovní zaneprázdněnost a jakou skutečný (ne)zájem o získávání potřebných vědomostí.

Tajemníci a obvykle i starostové se konání seminářů, nebránili. Aktivní přístup zaujímali zejména starostové obcí do 2000 obyvatel a předsedové funkčních dobrovolných sdružení obcí – mikroregionů, jež semináře uspořádali pro svou členskou základnu. Často jsem se setkala po absolvování 6-8hodinových seminářů (podle zájmu účastníků) s hodnocením: »To by měli slyšet a absolvovat všichni zastupitelé v ČR!« Obvykle totiž na seminářích chyběli největší kritici obecní problematiky, kteří se do činnosti obce nezapojují, ale velmi kritizují. Ti aktivní se snahou být prospěšní obci na seminářích nechyběli.

Mých seminářů se zúčastnily tři obce, které chtěly seminář jen pro své zastupitele: Bolatice, Bělá pod Pradědem a Rousínov. Bolatice uspořádaly seminář v sobotu za účasti všech zastupitelů, na jednání dalších dvou chyběl 1 zastupitel, což jsou úctyhodná čísla angažovanosti zastupitelstva těchto obcí! Bělá pod Pradědem a mikroregion Dřevohostice si vyžádaly další dva kurzy pro své zastupitele.

Nejpočetnější skupinou, kterou jsem měla na jednom semináři na starosti, byla skupina mikroregionu, který zastupovala obec Mikulovice u Znojma. Do pozdních večerních hodin se proškolilo kolem 45 účastníků. Nejmenší počet byl 14 účastníků.

Obvykle však skupina čítala kolem 20 účastníků.

Témata jsem propojovala s další částí projektu, s právní poradnou a e-learningem. Právní poradnu jsme používali v průběhu času mnohokrát – buď kvalifikovaných odpovědí právníků na dotazy zastupitelů či odpovědí právníků telefonicky.

E-learningový kurz byl osvěžením semináře. Umožnil zastupitelům při vyplňování dotazníků ověřit si, jak na tom se svými znalostmi jsou. Často docházelo ke kuriózním diskusím a přesvědčování o svojí verzi odpovědí. Zejména však snáz uvedly zastupitele do problematiky veřejné správy a přinutily je k zamyšlení nad skutečným stavem svých znalostí. Bohužel právě noví zastupitelé vědomosti »nepotřebují, protože všechno vědí a umí«…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *