Pomocný analytický přehled: Petice, jež spadla pod stůl

Více než šest set zaměstnanců radnic a příspěvkových organizací měst, jimž už letos vzniká nová povinnost zpracovávat výkaz Pomocný analytický přehled (PAP), podepsalo petici určenou ministru financí (výkazu se Moderní obec podrobně věnovala v č. 3/2012, viz: I. Schnei-derová: Přínosy PAP? Pro...

Více než šest set zaměstnanců radnic a příspěvkových organizací měst, jimž už letos vzniká nová povinnost zpracovávat výkaz Pomocný analytický přehled (PAP), podepsalo petici určenou ministru financí (výkazu se Moderní obec podrobně věnovala v č. 3/2012, viz: I. Schnei-derová: Přínosy PAP? Pro Evropskou unii snad, pro obce nikoliv – pozn. redakce).

Petice požadovala odložení účinnosti vyhlášky č. 437/2011 Sb., ze dne 13. 12. 2011, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamench), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.

CO POŽADOVALA PETICE…

Petenti poukázali na pozdní vydání novely předpisu, kvůli čemu jsou jen částečně schopni naplnit požadovanou analytiku, evidenci typů změn. Kvůli zmatečnosti předpisu však vůbec nejsou s to výkaz PAP zpracovat v plném rozsahu včetně evidence partnerů transakcí a aktiv a pasiv.

»Ačkoliv je výkaz dost složitý, nebylo prováděno žádné proškolení, není zpracována pro obce žádná přínosná metodika ke zpracování výkazu. Zveřejněné příklady vyplňování na stránkách MF jsou zmatečné. Za stávající situace by výstupy byly zcela nepřínosné a jednalo by se o zbytečnou práci, potažmo tedy plýtvání veřejnými prostředky. Natolik složitý výkaz bez řádné přípravy, proškolení a kvalitního programu SW není v našich silách zajistit, žádáme, aby si to předkladatel předpisu uvědomil, a nepožadoval po obcích nesplnitelné,« uvedla petice.

… A JAK ODPOVĚDĚL MINISTR

Ministr financí Miroslav Kalousek však ve své odpovědi z 19. 3. 2012 (MO má kopii odpovědi k dispozici – pozn. redakce) pouze sdělil, že »MF nepředpokládá změny vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 437/2011 Sb., týkající se účetního obdfobí roku 2012, a to ani v případě rozsahu údajů uváděných v PAP«.

Ministr se přitom vůbec nevyjádřil k důvodům, kvůli nimž petenti PAP kritizovali. Pouze připustil, že »pokud se jedná o možnost úprav kritérií pro další účetní období, která se týkají výčtu účetních jednotek povinných předávat Pomocný analytický přehled, nelze na základě relevantních důvodů vyloučit případné změny platné vyhlášky«.

JEDEN O VOZE, DRUHÝ O KOZE

Autory petice však doslova nadzvedla ze židle druhá část odpovědi šéfa resortu financí. Šlo o zkopírovanou pasáž dřívější Kalouskovy odpovědi Svazu měst a obcí ČR, který se též ohrazoval vůči zavádění PAP. Bez souvislosti s uvedenou peticí tak ministr jejím autorům (kteří nejsou zaměstnanci SMO, ani nezastupují jeho členy) sdělil, že »SMO nemůže prezentovat názory a zájmy všech dotčených municipálních jednotek«, a vyjádřil naději, že »SMO bude součinný při vytváření podmínek pro naplňování povinností, které vyplývají z právních předpisů týkajících se PAP«.

»Je velmi tristní, že se nelzet dovolat nápravy v oblasti účetních předpisů a že MF nemá odpovědný přístup k řešení problému ani v případě petice podepsané velkou částí dotčených účetních jednotek. Navíc MF část odpovědi zkopíruje z jiného dopisu, a to ještě nesprávně,« sdělila spoluautorka petice a spolupracovnice Moderní obce Ivana Schneiderová, členka Komory auditorů ČR.

Problematice PAP se Moderní obec bude věnovat i nadále a sledovat, jak se s povinností jeho zpracování vyrovnávají obce nad 3000 obyvatel a jejich příspěvkové organizace s aktivy nad 100 mil. Kč, které budou letos v červenci výkaz poprvé předávat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *