Porotci soutěže Cesty městy vyjíždějí za přihlášenými projekty. Podívejte se na soutěžní řešení z pohodlí domova!

Čtrnáctý ročník soutěže Cesty městy se dostává do hodnoticí fáze. Už zítra totiž zástupci odborné hodnotitelské komise poprvé vyjedou do obcí a měst za přihlášenými projekty, aby je přímo na místě zhodnotili a posoudili jejich soulad s přihláškou. Ve čtvrtek 9. července tak porotci navštíví Poděbrady, Pardubice, Hlinsko, Jihlavu a město Strmilov na Jindřichohradecku. Soutěž je vyhlašována Nadací Partnerství a jejím cílem je zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v městech a obcích, která se mohou stát inspirací pro ostatní.

Od letošního roku  mohou města a obce soutěžit v nové kategorii – měkká opatření, jinými slovy, jde o neinvestiční opatření ke zklidnění dopravy a její vyšší bezpečnosti. Ta kladou důraz na organizaci, spolupráci, informovanost a efektivnější využití stávající infrastruktury a dopravních prostředků. „Mnohdy se tímto způsobem podaří dojít ke stejnému cíli, ovšem s nesrovnatelně nižšími finančními náklady. V ČR zatím tento přístup k městské mobilitě není příliš rozšířený. Proto bychom chtěli prostřednictvím soutěže zviditelnit města, jejichž zkušenosti mohou sloužit jako inspirace pro ostatní,“ vysvětluje Petr Šmíd z Nadace Partnerství.

Do této kategorie bylo možné přihlásit například kampaně zaměřené na vzdělávání, informovanost a osvětu v oblasti bezpečné a šetrné mobility, aktivity podporující zkvalitnění komunikace s veřejností, systémy vyhodnocující účinnost a úspěšnost opatření v oblasti mobility apod.

Letos bylo do soutěže přihlášeno třicet projektů. Databáze vybraných projektů, včetně fotografií soutěžních řešení, výše proinvestovaných finančních prostředků, kontaktů na autora projektu a zhotovitele řešení a dalších informací je k nahlédnutí na . Vítěz letošního ročníku soutěže bude slavnostně vyhlášen ve čtvrtek 17. září 2015 v Čelákovicích u příležitosti Evropského týdne mobility.

V průběhu 14 let soutěže bylo do ní přihlášeno na 360 dopravních řešení, která přispěla ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti, zkvalitňování veřejného prostoru nebo optimálnímu uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy. Oceněno bylo 83 projektů, mezi něž Nadace Partnerství rozdělila finanční odměny v hodnotě přes 3,43 mil. Kč. Generálním partnerem soutěže je společnost Škoda Auto.

Pro společnost ŠKODA AUTO je dopravní bezpečnost jedna z priorit v rámci společenské odpovědnosti a tuto soutěž vnímáme jako její nedílnou součást. Jde o důležitý motivační prvek pro města a obce, který je vede nejenom k pozitivním změnám a inovacím v rámci dopravní infrastruktury, ale také k osvětě v dopravní výchově,“ zdůrazňuje Michal Kadera, vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, generálního partnera soutěže.

A které projekty zítra navštíví členové hodnotitelské komise, mezi nimiž nebude chybět ani zástupce Moderní obce?

Můžete se na ně podívat zde:

Poděbrady: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/Podebrady

Pardubice: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/Pardubice

Hlinsko: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/hlinsko

Jihlava: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/jihlava

Strmilov: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Databaze-souteznich-reseni-2015/Strmilov

Více o soutěži na: http://www.nadacepartnerstvi.cz/Verejny-prostor-a-doprava/Zklidnujeme-dopravu/Cesty-mesty

Na snímku přestupní terminál v Novém Bydžově, který loni zvítězil v kategorii Plošná řešení a navíc získal rovněž Cenu čsp. Moderní obec.

*

Foto: archiv

/zr/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *