01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Poskytování kopií dokumentů zastupitelům

Má člen zastupitelstva obce podle § 82 písm. c) zákona o obcích právo na vydání informací formou kopií dokumentů? Pokud ano, může obec za poskytnutí kopií požadovat úhradu? Podle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích má člen zastupitelstva obce právo při výkonu své funkce...

Má člen zastupitelstva obce podle § 82 písm. c) zákona o obcích právo na vydání informací formou kopií dokumentů? Pokud ano, může obec za poskytnutí kopií požadovat úhradu?

Podle § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích má člen zastupitelstva obce právo při výkonu své funkce požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Samotný zákon o obcích pojem informace nevymezuje, přiměřeně však lze vycházet z § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, podle něhož je informací jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Zmíněný zákon přitom určení způsobu poskytnutí informace přenechává v zásadě na volbě žadatele /viz § 4 odst. 3 a § 14 odst. 5 písm. d)/, neboť pouze ten může posoudit, zda pro získání své plné informovanosti bude mít za dostatečné jen získání kopie. Není přitom důvodu, aby tato obecná východiska přístupu k informacím nebyla aplikovatelná i vůči § 82 písm. c) zákona o obcích. Člen zastupitelstva obce tedy může po právu požadovat i poskytnutí kopií dokumentů, které k výkonu své funkce potřebuje.

Je-li však množství kopií takové, že po obci nelze spravedlivě požadovat, aby zvýšené náklady sama nesla, je možné připustit, aby se od zastupitele domáhala náhrady za jejich zhotovení (například pokud by požadoval kopie všech smluv a faktur za všechna předchozí volební období). Obec může tyto náklady vyčíslit ad hoc, případně by mohla i stanovit určitý sazebník do budoucna (cena za jednu kopii by měla odpovídat skutečným nákladům; orientačně například podle ceny v kopírovacích centrech). Jako přípustný lze považovat i postup, při němž by zastupitelstvo předem stanovilo určitou maximální částku na poskytování kopií za konkrétní období každému členu zastupitelstva a úhrada by byla požadována až po překročení této částky (tato "hraniční" částka by ale nesměla být nepřiměřeně nízká). Podmínkou, aby obec mohla požadovat úhradu za poskytnuté kopie však je nejen to, aby ze strany člena zastupitelstva bylo skutečně požadováno nepřiměřeně velké množství informací - kopií (jednou či více žádostmi), ale též, aby nevyužil obcí nabídnutého bezplatného režimu, typicky pokud mu umožní do dokumentů nahlédnout nebo si je ofotografovat, avšak on přesto trvá na zhotovení kopií.

Jestliže by obec stanovila výši úhrady pro tyto případy obecně (například sazebníkem), je vhodné výslovně upravit i "obranný" mechanismus proti postupu úřadu při uplatňování úhrady (například právo požadovat jeho přezkoumání zastupitelstvem), protože zastupitel má na informace zákonný nárok a uplatňování úhrady je třeba považovat za krajní řešení skutečně "přehnaných" požadavků.

 

JUDr. ADAM FUREK
právník

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down