Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Poštovní spořitelna podpoří rozvoj sousedských vztahů

Na více než třech tisících poštovních pobočkách v celé České republice působí Poštovní spořitelna. Nacházejí se nejen ve městech, ale také na venkově. Zejména v menších venkovských obcích jsou důležité dobré sousedské vztahy. Proto Poštovní spořitelna letos otevřela Regionální fond rozvoje (RFR),...

Na více než třech tisících poštovních pobočkách v celé České republice působí Poštovní spořitelna. Nacházejí se nejen ve městech, ale také na venkově. Zejména v menších venkovských obcích jsou důležité dobré sousedské vztahy. Proto Poštovní spořitelna letos otevřela Regionální fond rozvoje (RFR), jehož prostřednictvím chce dobré vzájemné vztahy sousedů podporovat. Odborným garantem RFR Poštovní spořitelny je Nadace VIA.

RFR navazuje na předchozí grantový program ČSOB a Era pro podporu regionů a letos má k dispozici 4 mil. Kč. Půl na půl je chce využít ve dvou výzvách. První kolo příjmu žádostí o grant je už v běhu a bude ukončeno 30. dubna. Další kolo se otevře letos na podzim.

JAK DOSÁHNOUT NA GRANT? »KUCHYŇKA« MŮŽE NAPOVĚDĚT

O příspěvek mohou žádat nevládní neziskové organizace registrované jako spolky (včetně původních občanských sdružení), obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví, ale i obce a sdružení obcí či jejich příspěvkové organizace. Konkrétně obce, sdružení obcí a příspěvkové organizace mohou požádat o grant v rozmezí 20-50 % celkových nákladů projektu. Spoluúčast až do 10 % celkových nákladů lze vyčíslit i závazným vkladem nehonorované či dobrovolnické práce. V rámci rozpočtu projektu je možné také žádat o příspěvek až do výše 10 % grantu na režii organizace.

Modelovým příkladem může být projekt Z Kuchyňky do kuchyně občanského sdružení Kuchyňka v MČ Praha 8, který byl ještě z minulého grantového programu ČSOB a Era podpořen 70 tisíci korun. Členové sdružení budují na místě bývalé zahrádkářské kolonie komunitní zahradu, v níž si nejen chtějí zajišťovat »čerstvé a lokální vitamíny«, ale hlavně vytvořit společenské zázemí jak pro své rodiny, tak pro všechny dobré sousedy.

Regionální fond rozvoje Poštovní spořitelny

O grant z fondu mohou pro své projekty žádat obce a sdružení obcí i jejich příspěvkové organizace, nevládní neziskové organizace (spolky, obecně prospěšné organizace, ústavy, nadace, nadační fondy, účelová zařízení církví).

Hlavním letošním tématem je sousedství. Fond podpoří projekty zaměřené na zapojování občanů do společenského a veřejného života v místě, kde žijí, na posilování vztahu lidí k místu bydliště a na projekty zaměřené na péči o místní kulturu a přírodní dědictví.

O granty se žadatelé budou moci ucházet ve dvou kolech: v dubnu a v září. V každém z nich Poštovní spořitelna rozdělí až 2 mil. Kč.

Maximální výše jednoho grantu činí 100 tisíc korun.

Jeden žadatel může přihlásit v daném grantovém kole pouze jeden projekt.

Uzávěrka příjmu žádostí do jarního kola: 30. 4. 2014

Více informací na: www.nadacevia.cz, www.csob.cz

ZDROJ: NADACE VIA

Komunitní zahrada občanského sdružení Kuchyňka v Praze 8 se teprve zakládá.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *