Autor
Kategorie:
Téma měsíce

Postupy proti nelegálnímu výkupu kovů nejsou účinné

Krádeží kovů z majetků měst a obcí, stejně jako ze sběrných dvorů, ale také ze silniční a železniční infrastruktury přibývá stále víc. Lepší evidence prodávajících se ukázala jako neúčinná. Proto se hovoří o dalším omezení činnosti výkupen.

V roce 2012 Policie ČR zaznamenala více než 11 tisíc krádeží kovových materiálů s celkovou škodou za bezmála 445 mil. Kč. Loni to bylo 11 786 krádeží s vyčíslenou škodou přes 509 mil. Kč. Statistika přitom zahrnuje pouze trestné činy, nikoliv přestupky. Těch je několikanásobně více, ale neevidují se, případně je poškození ani nenahlásí.

OBCE A MĚSTA PŘICHÁZEJÍ O PENÍZE HNED DVAKRÁT


Kovové součástky se ztrácejí i ze sběrných dvorů, kde se shromažďují vysloužilé elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru. Obce tak přicházejí o peníze hned dvakrát: samotnou krádeží kovu a pak tím, že musí investovat do zabezpečení dvorů před zloději. Na tyto účely poskytly kolektivní systémy obcím už přes 60 mil. Kč.

Za ukradené komponenty železniční, silniční nebo dálniční infrastruktury či obecního majetku dostane zloděj ve výkupně zpravidla pár stovek. Škoda, kterou způsobil, je však několikanásobně vyšší.

Aby se těmto jevům zabránilo, byla již několikrát upravena legislativa. Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen podle § 18 odst. 3 zákona o odpadech vést evidenci osob, od nichž odebral nebo vykoupil (vyžaduje se ověření totožnosti).

Zamezit krádežím a nelegálnímu výkupu kovů chce Svaz měst a obcí ČR (SMO) spolu s dalšími partnery. Chtějí prosadit zákaz výkupu kovů od fyzických osob, případně při výkupu povolit jen bezhotovostní platby. »Tyto postupy jsou ve světě ověřené a jsou s nimi dobré zkušenosti,« říká starosta Velkého Oseka na Kolínsku Mgr. Pavel Drahovzal, předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO) a předseda komise životního prostředí Svazu měst a obcí .

Miloš Novozámecký z Policejního prezidia vysvětluje: »Problém jsou hotové peníze, které se pohybují v systému. Pro mnohé lidi (často na sociálních dávkách) se sběrny stávají stabilním zdrojem nezdaněných příjmů. Zpřísnění provozu výkupen může být řešením: Když nebude kovy kde prodat, nebudou se krást.« Zaměřit postihy na provozovatele sběren je však podle něj obtížné: »Výkupcům se velmi obtížně prokazuje úmysl. Pracovníci sběrny se vždy mohou hájit, že nerozpoznali, o jaké zařízení jde. Zákon lze obejít i při ověřování totožnosti a evidenci odpadů.«

MOŽNOSTI RADNIC

Občanům, kteří nehodlají porušit zákon, nabízejí obce již dnes možnost odevzdat kovový odpad ve sběrných dvorech, u elektrozařízení v místech zpětných odběrů, případně ho odevzdat do mobilního sběru, který v obcích často organizují hasiči.

Ovlivnit provoz sběrny, která zjevně vykupuje kovy z krádeží, však mohou obce jen stěží. Nemají například možnost upravit provoz sběrny obecně závaznou vyhláškou, protože by to byl zásah do podnikání, ke kterému nemají kompetenci. Jedinou cestu proto vidí SMO ve změně legislativy. »Není to proti výkupnám, které fungují v souladu se zákonem. Je to proti těm, kdo platí za kradené věci,« podotýká Bc. Marek Sýkora, starosta města Dobřany (okr. Plzeň-jih) a člen komise životního prostředí SMO. »Na ubytovně či v paneláku prostě nemůže mít nikdo zbytečnou kolejnici, kterou by dal do sběru. Musí být kradená.«

O snaze omezit nějakým způsobem nelegální výkupy kovů se již hovořilo několikrát, posun v situaci se zatím nepovedl. Situace je podle Svazu měst a obcí již kritická: »Chceme vyprovokovat nové vedení Ministerstva životního prostředí i Ministerstva průmyslu a obchodu k diskusi o tomto tématu,« dodává Marek Sýkora. .

METODIKA A OBRAZOVÝ KATALOG

Na pomoc při kontrolách SMO se svými partnery vydal obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovům, stejně jako metodiku k provádění kontrol zařízení ke sběru a výkupu odpadů z pozice měst a obcí (viz box).

»Výkupny se už totiž nebudou moci vymlouvat, že nevědí, jak ten který předmět, který podle zákona nesmí vykupovat, vypadá. Policistům se bude ukradená součástka lépe hledat a kontroloři budou vědět, na co se při práci zaměřit,« říká Pavel Drahovzal. Katalog obsahuje fotografie a popis kovových materiálů souvisejících s dopravou, železnicí, obecním majetkem či odpady shromažďovanými obcí, obsahujícími kovové komponenty.

Katalogu bylo vydáno 4000 kusů, metodiky se vydalo 2500 výtisků. Oba materiály budou mít k dispozici všechny organizace, které se na vzniku podílely (SMO, IURMO, SŽDC, ŘSD, Policie ČR, ČIŽP a ČOI.

 

Pavel Drahovzal je starostou obce Velký Osek.

Marek Sýkora je starostou města Dobřany.

FOTO: ARCHIV

 

Metodika k provádění kontrol zařízení ke sběru a výkupu kovů

Publikace vznikla za účelem potírání nelegálních praktik nakládání s vykupovanými surovinami a na podporu efektivnějších kontrol ve spolupráci s mnoha subjekty. Metodika si klade za cíl zvláště reflektovat potřebu efektivní kontroly zařízení k výkupu odpadů z pozice měst a obcí. Kromě ustanovení vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zákon o obcích), a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (zákon o odpadech), jsou v metodice postihnuty také kontrolní pravomoci na základě zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění účinném od 1. ledna 2014.

Metodika je určena jak pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, kteří mají podle zákona o odpadech speciální zákonné oprávnění ke kontrolám výkupen kovů, tak pracovníkům obecních úřadů či pracovníkům obecních úřadů obcí s pověřeným obecním úřadem, kteří mohou využít ustanovení § 80 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech a obecně kontrolovat, zda právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech. Pracovníci obecních úřadů se rovněž mohou účastnit kontrol provozoven sběru odpadů působích na jejich území, které byla případně prováděli pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností či České inspekce životního prostředí.

Doplňkovou součástí metodiky je obrazový katalog, v němž jsou popsány a zobrazeny nejčastější a nejproblematičtější kradené komponenty obecního majetku, železniční, silniční a dálniční infrastruktury. Katalog je k dispozici jak na přiloženém CD nosiči, tak ke stažení zdarma z internetové adresy www.institut-urmo.cz.

Metodiku zpracoval Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o. p. s., jehož zakladatelem je Svaz měst a obcí ČR. Pomoc a podporu při její přípravě poskytly také SMO ČR, Policie ČR, Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce i některé územní samosprávné celky.

ZDROJ: IURMO

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *