01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Potřebuje obec odborníka na územní plánování?

Pořídit územní plán nebo jeho změnu není ani v malé obci jednoduché. Územní plánování musí totiž řešit řadu požadavků ať už těch, které směřují k ochraně životního prostředí, řešení hospodářských souvislostí nebo vhodného uspořádání území. Potřebují zejména menší obce odborníka na územní plánování?...

Pořídit územní plán nebo jeho změnu není ani v malé obci jednoduché. Územní plánování musí totiž řešit řadu požadavků ať už těch, které směřují k ochraně životního prostředí, řešení hospodářských souvislostí nebo vhodného uspořádání území. Potřebují zejména menší obce odborníka na územní plánování?

Územní plán má být především koncepcí rozvoje obce a ne krátkodobým řešením aktuálních problémů. Proto stavební zákon (č. 183/2006 Sb.) požaduje, aby každý úřad územního plánování měl pro svoji územně plánovací činnost takové úředníky, kteří splňují kvalifikační požadavky. Pokud ale takové zaměstnance úřad nemá, musí najít vhodného zpracovatele územního plánu jinde. Může to přitom být jak fyzická osoba, tak firma, která má odborně způsobilého pracovníka. S takovou firmou nebo člověkem je zapotřebí uzavřít smlouvu.

Jak se zjišťuje, zda má úředník nebo jiná osoba dostatečnou kvalifikaci? Především musí mít osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb. , o úřednících územních samosprávných celků. Vedle toho musí splnit kvalifikační požadavky vzdělání a praxe podle stavebního zákona.

Územní plán může zpracovat i osoba, která má vysokoškolské vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územní plánování a nejméně 3 roky praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě nebo vysokoškolské vzdělání příbuzného oboru, uznaného pro autorizaci v oboru územní plánování nebo vysokoškolské vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

V každém případě je vhodnou osobou pro zpracování územních plánů autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní plánování nebo bez specifikace oboru. Seznam všech architektů najdete na internetových stránkách České komory architektů - www.cka.cc.

Odborně způsobilé osoby zpracovávají například návrh zásad územního rozvoje, koncept a návrh územního plánu. Navíc je v některých případech zapotřebí, aby bylo k územnímu plánu zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - a jeho součástí bývá SEA nebo dokonce i hodnocení na lokality NATURA 2000. Tato posouzení ale mohou vypracovat odborníci, kteří mají odlišnou kvalifikaci, než jsme popsali výše. I na toto je třeba při pořizování územního plánu dbát.

Mgr. VENDULA ZAHUMENSKÁ
doktorandka Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Brno

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down