Potřebujete informace o nájemném a pronájmech majetku?

K jednáním zastupitelstva, k prognózám, rozpočtům či návrhům na lepší hospodaření s majetkem města či obce se vám do rukou často dostávají materiály z oblasti nájemného a pronájmů nemovitého majetku. K upřesnění informací naskýtá možnost využít Analýzu majetku, manažerskou nadstavbu informačního systému VERA Radnice. Ta poskytuje snadný a přehledný přístup k podstatným informacím včetně ekonomických souvislostí. Vaše rozhodování a případná argumentace budou opřeny o fakta.

Kvalitní evidence je základem

Aby vám mohly být dodány kompletní údaje, je k tomu třeba mnoha administrativně evidenčních kroků pečlivě zaznamenaných a v aktuálním stavu vedených. Správa nemovitého majetku města či obce zahrnuje nejenom péči o bytový a nebytový fond, ale i vedení evidence pronájmů bytů, pronájmů budov, objektů, prostor, pozemků či parcel v majetku města. Podstatné je také propojení těchto dat s ekonomickými agendami – od vystavování předpisů a faktur pro nájemné a služby k nájmům a pronájmům, sledování plateb, neuhrazených pohledávek, až po náklady za provoz objektů, domů a bytů, náklady na drobné či větší opravy nebo náklady za služby spojené s bydlením a pronájmy prostor.

Pokud je evidence v pořádku, údaje správně a dostatečně naplněné, poskytne vám Analýza majetku potřebné informace pro rozhodování.  Bez další asistence podřízených a kolegů můžete zjistit a prohlížet:

  • seznamy nájemců a dlužníků podle zvoleného členění,
  • předepsané příjmy nájemného a informace o úhradách, nedoplatcích a vymáhání,
  • výnosy z pronajímaného nemovitého majetku,
  • přehledy o pohledávkách z nájemného, ze služeb, z oprav,
  • přehledy nákladů na opravy a modernizaci majetku atd.

Záměrně je v předchozím odstavci použito slovo „pokud“. K ideálnímu stavu totiž vede dlouhá cesta, kterou lze zvládnout pouze s kvalitním informačním systémem a zkušenými metodiky a konzultanty. VERA Radnice, software určený výhradně obcím a městům, referentům usnadňuje práci pomocí přehledných pracovních obrazovek, intuitivnímu zadávání dat či variabilních tiskových výstupů.

Rozvoj řešení

Nedávno byly v informačním systému VERA Radnice provedeny změny ve výpočtu předpisů nájemného, služeb a jejich změn na různé doby trvání. To pomohlo občanům, kteří si chtěli pronajmout nebytové prostory nebo parcely na nestandartní dobu. Inovované výstupy z vyúčtování služeb jsou nyní pro všechny občany přehlednější a srozumitelnější.

Zdokonalilo se propojení finančních agend s pasporty a nákladovými položkami majícími vztah k provedeným opravám, modernizaci, revizím a vyúčtování záloh. To umožňuje nové zobrazení dat a tvorbu výstupů týkajících se hospodaření s majetkem.

Uživatelský komfort zvýšilo vylepšení v nabídkových menu a ve volbách vyhledání v agendách Nájemné z bytů a Pronájmy nemovitého majetku. Referenti se mohou brzy těšit na další novinky. Například se jim ještě více usnadní vyúčtování nákladů a záloh za služby a energie.

Jak zvolit správnou cestu?

Na závěr se můžeme společně dostat ještě k jednomu tématu. Jaký informační systém si pro správu nájemného a pronájmů vůbec zvolit? Vždy je dobré zvážit všechna pro a proti a rozhodovat se až po pečlivém průzkumu trhu. Moje tipy při jeho výběru jsou následující:

  • Volte informační systém, který je plně integrovaný jak s okolím, tak i interně jsou jeho agendy provázané – data se nemusí zadávat vícekrát, jsou k dispozici ostatním odborům a přehledy pro manažery a vedoucí pracovníky lze dělat napříč systémem a ne pouze za vybranou oblast.
  • Porovnejte cenu za několik samostatně fungujících systémů a za jeden komplexní systém, včetně potřeby komunikace s několika dodavateli nebo jedním.
  • Přemýšlejte o budoucnosti řešení, jak se rozvíjí, zda se dodavatel specializuje na veřejnou správu, jak se staví k dodržování legislativy atd.

Pokud bude vaše rozhodnutí správné, můžete se těšit na kvalitní evidenci a také manažerské výstupy. To nakonec povede k tomu, že budete lépe hospodařit. A to rovněž ocení i občané Vašeho města.

 

Ing. Štefan Hanovec

Methodist, VERA, spol. s r.o.

www.vera.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *