Potvrzení o zaměstnání

Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci při skončení zaměstnání zápočtový list a uvést v něm stanovené náležitosti. Jaké změny v této právní úpravě přinesla novela zákoníku práce? Novela provádí legislativně technická zpřesnění spočívající v tom, že se uvádějí všechny druhy základních...

Zaměstnavatel má povinnost vydat zaměstnanci při skončení zaměstnání zápočtový list a uvést v něm stanovené náležitosti. Jaké změny v této právní úpravě přinesla novela zákoníku práce?

Novela provádí legislativně technická zpřesnění spočívající v tom, že se uvádějí všechny druhy základních pracovněprávních vztahů, tzn. pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, při jejichž skončení je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm zákonem stanovené náležitosti.

Nově musí zaměstnavatel uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení údaje o výši průměrného výdělku. Dále o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Mgr. OLGA BIČÁKOVÁ

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *