Praha 8 je dobrým místem k životu, vyplývá to z průzkumu

V rámci projektu Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8, finančně podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, se v květnu a červnu 2017 uskutečnil v ulicích městské části Praha 8 průzkum zaměřený na spokojenost občanů s místním společenstvím, mobilitou a místní přepravou. Iniciativu zaštítil místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus. Průzkum ukázal, že spokojenost místních obyvatel stoupá.

 

V anketě provedené CI2, o. p. s., bylo vybráno celkem 503 dotazníků. Respondenti byli zvoleni tak, aby jejich věk, pohlaví a místo bydliště poměrově odpovídaly složení obyvatel městské části. První část ankety zkoumala spokojenost s dostupností zdravotní péče, vzdělávacích zařízení, kulturního a sportovního vyžití a dalších služeb. Zkoumala také, jak občané Prahy 8 hodnotí práci městské policie, úklidové služby, životní prostředí, nabídku pracovních příležitostí a další jevy, které se podílí na celkové kvalitě života. Na otázku „Jste spokojen s MČ Praha 8 jako s místem, kde žijete či pracujete?“ kladně odpovědělo 82,1 % účastníků šetření. Velkou nespokojenost projevilo pouze 1,4 % respondentů. Obyvatelé Prahy 8 jsou spokojeni především s kvalitou okolního životního prostředí (průměrné hodnocení 7,4 z 10 bodů), mezilidskými vztahy a možností provozovat své zájmy a záliby (obě 6,9 bodů z 10). Kladně také ohodnotili technické vybavení a prostředí úřadu MČ P8.

 

Z hlediska veřejných služeb obyvatelé Prahy 8 ocenili zejména služby spojené s tříděním odpadu a jejich odvozem (7 bodů) a střední školy a zdravotní služby (obě možnosti byly ohodnoceny 6,8 bodu). Méně jsou spokojeni s fungováním sociálních služeb (6,1), úřadem městské části a úklidem a údržbou města v zimním období (6,3). Uvítali by také zvýšení počtu velkoobjemových kontejnerů, přítomnost menších obchůdků a lepší dostupnost drobných služeb. Druhá část dotazníku byla věnována otázkám mobility a místní dopravy. Obyvatelé Prahy 8 se nejčastěji přepravují autem či taxíkem (37,5 %). Druhým nejčastějším způsobem přepravy je chůze (24,3 %), následuje cestování prostředky MHD (31,9 %). I přes vysoký podíl automobilové přepravy volí občané městské části převážně udržitelnou dopravu (61,4 %). Z hlediska udržitelnosti je příznivá především krátká průměrná vzdálenost cesty (6,2 km) a nadpoloviční podíl cest automobilem s minimálně dvěma cestujícími (53,6 %). Zjištění, která výzkum přinesl, jsou cenným vodítkem a inspirací pro další zlepšování životní úrovně v městské části.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down