Autor
Kategorie:
Ekonomika

Praha a Středočeský kraj si podaly ruce

Bez ohledu na politickou příslušnost svých lídrů se hlavní město Praha a Středočeský kraj dohodly na vzájemné spolupráci. Jejich zástupci se k tomuto kroku rozhodli poté, co zjistili, že řada problémů v obou krajích, jsou vlastně totožné. Společně proto podepsali memorandum o vzájemné spolupráci...

Bez ohledu na politickou příslušnost svých lídrů se hlavní město Praha a Středočeský kraj dohodly na vzájemné spolupráci. Jejich zástupci se k tomuto kroku rozhodli poté, co zjistili, že řada problémů v obou krajích, jsou vlastně totožné. Společně proto podepsali memorandum o vzájemné spolupráci při čerpání peněz z evropských fondů.

Oba kraje budou úzce kooperovat nejenom při čerpání finančních prostředků z EU, ale také při výběru a realizaci konkrétních projektů. Největší díl z této podpory bude zřejmě investován do infrastruktury a protipovodňových opatření.

»Při obnově silnic či ochraně před povodní nezáleží na tom, jaké nosíme politické tričko. Chceme se společně zapojit do čerpání peněz EU smysluplným způsobem, a tím tyto investice určitě jsou,« vysvětlil pražský primátor Tomáš Hudeček. Platnost memoranda není časově omezena, čímž oba kraje dopředu vyjadřují vůli spolupracovat i v dalších oblastech. Zejména v těch, které budou oběma stranami považovány za prospěšné při uskutečňování dlouhodobých cílů.

»Cítíme potřebu spojit své síly, abychom společně dokázali řešit problémy, které nejvíce trápí naše spoluobčany. Podpisem memoranda již přestáváme být krajem, který ve svém srdci měl prázdné místo,« doplnil hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

Hlavním iniciátorem podpisu memoranda byla pražská radní Eva Vorlíčková spolu s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. »Jako koncepční a strategické pracoviště si uvědomujeme, že Praha a Středočeský kraj tvoří v mnoha ohledech jeden obrazně i doslova živý organismus. A podle toho se musíme začít také chovat. Memorandum je po dlouhé době prvním aktem potvrzujícím tento fakt a vyjadřujícím vůli ke vzájemné spolupráci na daném území,“ uvedl 1. náměstek ředitelky Útvaru rozvoje hlavního města Prahy Tomáš Ctibor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *