Praha bude hostit konferenci OSN Evropský Habitat

Přesně za tři týdny odstartuje v Praze třídenní mezinárodní konference OSN Evropský Habitat, jejímž hlavním tématem bude bydlení v životaschopných městech. Konference je jedním z několika přípravných regionálních setkání, která vyvrcholí celosvětovou konferencí Habitat III v ekvádorském Quitu 17.–20. 10. 2016. Udržitelný rozvoj městských sídel je dobře zvoleným, aktuálním tématem, díky němuž konferenci zaštiťující Ministerstvo pro místní rozvoj ČR předpokládá účast odborníků ze všech 56 členských zemí Evropské hospodářské komise OSN.

 

Hlavní město České republiky bude ve dnech 16.–18. 3. 2016 hostit regionální konferenci Evropský Habitat, jedno z několika přípravných setkání směřujících k celosvětové konferenci Habitat, která se koná vždy s dvacetiletým odstupem.  V pražském Kongresovém centru se sejdou světoví odborníci z oblasti bydlení a udržitelného rozvoje měst. Jednání navážou na předchozí setkání a oficiálním výstupem konference Evropský Habitat bude tzv. Pražská deklarace, strategický dokument plynule navazující na Ženevskou chartu OSN o udržitelném bydlení, kterou přijalo plénum Evropské hospodářské komise OSN v dubnu 2015.

Je symbolické, že právě v roce, kdy Česká republika slaví výročí 700 let od narození jednoho z největších evropských urbanistických vizionářů Karla IV., máme tu čest hostit zde akci takového rozsahu a významu,“  říká Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.

Do České republiky dorazí odborníci, kteří nejsou jen akademiky, ale osobami s přímým přesahem do praxe. Nejen pro českou odbornou veřejnost, ale i pro politickou reprezentaci, studenty či úředníky samospráv je Evropský Habitat šancí diskutovat aktuální otázky a inspirovat se českou i zahraniční praxí. Načasování je ideální, konference přichází do českého hlavního města právě v době, kdy metropole sama hledá vizi pro svůj další rozvoj. „Karel IV. byl nejen velkým znalcem a zakladatelem. Měl jasnou ideu, jak budovat zemi, podporoval rozvoj měst i propojení Českých zemí s dalšími evropskými regiony za účelem obchodu. Svou vizí jednoznačně předběhl dobu a na jím založených základech dodnes stavíme,“ vrací se k urbanistickému odkazu císaře Karla IV. ministryně Šlechtová. „Bylo by potěšující, pokud by Evropský Habitat pomohl nejen Praze, ale i dalším evropským městům upřesnit pohled na směr dalšího rozvoje tak, aby na současná rozhodnutí mohly další generace navazovat a mluvily o nich pozitivně, jako my o době vlády Karla IV.,“ dodává Šlechtová.

Vysokou kvalitu příspěvků během Evropského Habitatu predikují osobnosti urbanismu a specialisté na trvale udržitelný rozvoj, kteří již přislíbili účast na konferenci. O své zkušenosti se podělí David  Ortega, mexický architekt spolupracující mj. i na přípravě územního plánu Mexico City nebo profesor Jan Gehl, dánský architekt a spoluzakladatel ateliéru Gehl Architects – Urban Quality Consultants, emeritní profesor urbanismu ve Škole architektury Královské dánské akademie krásných umění v Kodani. Profesor Gehl se zabývá především obyvatelností měst a jejich působením na lidi.

Během tří dnů se v pražském Kongresovém centru uskuteční celkem 86 přednášek a diskusí na téma bydlení v životaschopných městech. Přesný program konference a seznam přednášejících představí pořadatel v následujících dnech. Do programu konference bylo schváleno také pět příspěvků českých organizací, což dokazuje kvalitu českých odborníků v oblasti urbanismu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *