Praha chce spolu s dopravci pracovat na zlepšování ovzduší v hlavním městě

Hl. m. Praha spouští projekt EkoLogis – Jezdím čistě, kterým chce zahájit dialog s pražskými společnostmi v oblasti dopravy a logistiky. Dlouhodobým cílem projektu je nejen odlehčení pražskému ovzduší, včetně snížení výskytu škodlivých látek, ale také zlepšení životního standardu Pražanů. Podmínkou účasti v projektu je podepsání deklarace, kterou se společnosti veřejně přihlásí k dodržování pravidel ekologické a ohleduplné jízdy.

„Projektem EkoLogis – Jezdím čistě chceme navázat dialog se zástupci logistických a dopravních firem, jejichž vozy se každodenně pohybují v pražských ulicích. Naším cílem je společně předcházet smogovým situacím. Určitě si ještě všichni pamatujeme začátek letošního roku, kdy nás smog opravdu potrápil,“ přibližuje smysl projektu Petr Dolínek, náměstek primátorky a radní pro dopravu hl. m. Prahy, a dodává: „Nechceme situaci s ovzduším řešit za každou cenu represivně, spíše bychom chtěli společně se zástupci společností řešit navrhovaná opatření v rámci dopravy a získat tak cennou zpětnou vazbu přímo od těch, kterých by se případná opatření mohla výrazněji dotknout.“

 Náměstek Dolínek tímto vyzývá zástupce dopravních a logistických společností, aby se do projektu zapojili, konkrétní postup naleznou na stránkách www.ekologis.cz.

Tvorba neformální pracovní skupiny bude navazovat na podepsání deklarace, kterou se participující společnosti zaváží například ke snižování spotřeby svého vozového parku, vyškolení řidičů k šetrné jízdě a v neposlední řadě i k respektování pravidel všeobecného silničního provozu, včetně zásad bezpečného a ohleduplného chování na silnici.

Praha má, stejně jako jiná velká města, dlouhodobě problém s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší. Imisní limity jsou na území metropole pravidelně překračovány u oxidů dusíku, přízemního ozonu, prachových částic, karcinogenních benzo-a-pyrenů a dalších jedovatých složek. Nejen že se tak snižuje kvalita života Pražanů, ale také je to jeden z faktorů, které stojí za mnohými onemocněními a v krajních situacích i za předčasnými úmrtími.

Smogové situace se objevují na území hl. m. Prahy bohužel již s železnou pravidelností a to buď v letním, nebo zimním období – jen začátkem tohoto roku byla vyhlášena hned třikrát. Magistrát se tento dlouhodobý problém snaží řešit různými opatřeními, nicméně majoritního úspěchu nepůjde docílit bez zapojení samotných řidičů, kteří po městě jezdí autem. A právě logistické a dopravní společnosti tvoří se svými flotilami nezanedbatelnou část dopravního provozu.

Projekt EkoLogis – Jezdím čistě navazuje na informační kampaň Čistou stopou, kterou hlavní město spustilo minulý rok. Kampaň Čistou stopu Prahou si dala za cíl podpořit a zviditelnit jiné, alternativní způsoby pohybu po pražských ulicích a motivovat obyvatele, aby se sami zajímali o stav prostředí, ve kterém žijí. Kampaň je zaměřena na bezemisní a nízkoemisní dopravu, jejíž propagace může snížit zatížení ovzduší hlavního města. Portál www.cistoustopou.cz se snaží Pražanům poskytnout maximum informací, aby se mohli sami rozhodnout, jakou formu přepravy zvolí, ať už se jedná o cestu automobilem, nebo o alternativní způsoby dopravy jako je pěší chůze, jízda na kole nebo veřejná hromadná doprava.

/ Hof/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down