Praha je nejaktivnějším českým partnerem programu Interreg Europe

Hlavní město Praha je v současné době nejaktivnějším městem České republiky v programu Interreg Europe a jeho projektech. Metropole obstála v celoevropské konkurenci a zapojila se již do tří z devíti schválených projektů s českou účastí v oblasti tolik potřebných inovací.

Již v loňském roce se hlavní město zapojilo do prvního projektu financovaného z programu Interreg Europe s názvem FINERPOL a v září 2016 se konala v Praze konference na téma Atraktivita a využití finančních nástrojů v České republice. Zde se řešilo zejména financování projektů energetické účinnosti a obnovitelné zdroje energie v budovách. Vzhledem k tomu, že se Praha osvědčila jako kvalitní a připravený partner pro ostatní evropské účastníky mezinárodních projektů, podařilo se zapojit metropoli také do další významné mezinárodní spolupráce.

Podílíme se také na mezinárodním projektu STEPHANIE ze stejného programu, který je zaměřen na kosmické technologie. Ty jsou v současné Evropě považovány za klíčovou  oblast průmyslové inovace a dlouhodobým úkolem všech partnerů je zajistit dostatečné využití investic do těchto technologií v praxi,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Třetím mezinárodním a prestižním projektem, kterého se v současnosti Praha v rámci Interreg Europe účastní, je INNOTRANS. Zde jsou hlavními tématy zejména nezbytné investice v dopravní infrastruktuře a využití inovací v přepravní kapacitě v regionech.

Odbor evropských fondů se vydal touto cestou spolupráce se zahraničními partnery k modernímu způsobu získávání kvalitních zkušeností a informací a Praha tímto aktivním přístupem již nyní získala mezinárodní kredit,“ doplnil Jan Hauser, ředitel odboru evropských fondů Magistrátu hlavního města Prahy.*

/tz/

Foto: https://www.facebook.com/Prahaeu

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *