Praha má nový web, který informuje o správě a rozvoji zeleně v hlavním městě

Stromy v ulicích patří ke klíčovým nástrojům ke zlepšení ovzduší i mikroklima ve městě. Náročnější klimatické podmínky však představují mnohem větší zátěž pro městskou zeleň, která vyžaduje zvýšenou péči. To je výzva pro Technickou správu komunikací (TSK), která se stará o veškerá stromořadí podél cest v Praze, dále travnaté pásy, keřové porosty i trvalkové či letničkové záhony. Nové webové stránky www.zelenvpraze.cz představují činnost TSK v této oblasti, zodpovídají časté dotazy občanů i vyvracejí mýty spojené se správou a údržbou zeleně.

Stromořadí podél komunikací tvoří nenahraditelnou zelenou síť Prahy propojující městské parky a další plochy zeleně. V kombinaci s využíváním dešťové vody má zeleň potenciál tvořit pevnou tzv. modrozelenou infrastrukturu, která zásadním způsobem zlepšuje městské mikroklima. Stromy už nejsou jen estetickým prvkem, ale plní pro nás další zásadní funkce.

„Jsem rád, že díky novému webu může TSK komunikovat správu zeleně a představovat svoji činnost. Pro technicky zaměřenou organizaci byla historicky péče a rozvoj přírodní složky ulic výzvou, na kterou se nám nyní daří odpovídat manažersky, odborně i komunikačně. Před naším nástupem na TSK nebylo oddělení správy zeleně, nyní je plné odborníků. Nově jsme zprovoznili aplikaci CDSw zeleň, která funguje jako pasport i plánovač péče, posílili jsme interní procesy a spolupráci s předními českými odborníky a kontinuálně plánujeme rozvoj zeleně,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Zájemci se na webu www.zelenvpraze.cz seznámí s vytyčenými cíli TSK v oblasti zeleně, z jakých dokumentů a dlouhodobých strategií města plánování a správa zeleně vychází a mohou si přečíst odpovědi na časté otázky. Je možné sledovat aktuální informace například o řezech stromů, seči trávníků nebo nových výsadbách. TSK vysvětluje nové postupy a technologie pro výsadbu nových stromořadí a péči o ně i o stávající zeleň. Návštěvník stránek má možnost dozvědět se více o způsobu výběru vhodných dřevin a rozvoji další zeleně a najde zde i seznam doporučených článků k problematice stromů ve městech.

„Představení naší práce veřejnosti dosud chybělo. Naším cílem je udržovat web vždy aktuální a Pražany informovat o tom, co, proč, jak a kde děláme i co a proč neděláme, co nás k těmto krokům vede, o co se opíráme, co plánujeme a kam směřujeme. Uvědomujeme si, že musíme pružně reagovat na podmínky, ve kterých uliční zeleň roste dnes, a ne před desítkami let, protože se změnila i naše očekávání. V osvědčených postupech navazujeme na práci našich předchůdců a tam, kde byly odborné znalosti a technické možnosti v oblasti správy zeleně překonány, zavádíme nové přístupy a metody. Správu zeleně jsme zefektivnili a děláme vše pro to, aby naše činnost reflektovala zvýšené nároky na péči o zeleň i rozvoj zelenomodré infrastruktury,“ uzavírá Filip Hájek, místopředseda představenstva TSK.*

/tz/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down