Autor
Kategorie:
Ekonomika

Praha podporuje inovativní firmy na svém území

Pilotní ročník projektu Inovační vouchery v Praze vyvolal nečekaně velký zájem ze strany vědeckovýzkumných institucí i podnikatelské veřejnosti. V polovině srpna bylo rozhodnuto o možných příjemcích těchto dotací.

Podle primátora RNDr. Tomáše Hudečka, Ph.D., hlavní město chce prostřednictvím projektu přispět k navázání kontaktů a dlouhodobé spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnými týmy. »Vyšší míra inovací povede k větší konkurenceschopnosti podnikatelů i české ekonomiky a vědeckovýzkumné organizace budou moci zefektivnit komerční využití výsledků výzkumu a vývoje,« uvedl.

O dotaci prostřednictvím inovačního voucheru požádalo 146 podnikatelských subjektů. Nejčastěji šlo o podniky z oblasti obchodu a služeb, strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky. Mezi vědeckovýzkumnými institucemi zaznamenaly největší poptávku na fakultách strojní, stavební a elektotechniky ČVUT v Praze. »Zatím sice ještě nelze vyhodnotit celý pilotní ročník projektu. Ale už teď mohu říci, že zájem překonal veškerá naše očekávání. Byl tak veliký, že množství žádostí převýšilo maximální finanční rámec projektu o více než 300 %, a proto musel rozhodnout los,« poznamenala radní a iniciátorka projektu Ing. Eva Vorlíčková a dodala: »Podnikatele v pražském regionu budeme podporovat dál a již nyní připravujeme pokračování tohoto projektu.«

Hodnoticí komise počátkem srpna zkontrolovala žádosti po věcné i formální stránce a zjistila nedostatky u 16 žádostí. Zbývajících 130 podaných žádostí bylo vloženo notářem do osudí. Celkem 10 mil. Kč, které hlavní město Praha pro pilotní ročník vyčlenilo, si tak mezi sebe rozdělí 73 vylosovaných podnikatelských subjektů. Každý z nich získal částku nanejvýš 200 tisíc korun na realizaci své inovace. Nyní tyto subjekty začínají uzavírat smlouvu s hlavním městem. Konkrétní realizace spolupráce na inovačních projektech bude probíhat od září 2013 do června 2014 a vouchery se budou proplácet zpětně, což vyžaduje předfinancování ze strany žadatele.

»Již nyní víme, že ze všech podnikatelských subjektů, které podaly žádost o inovační voucher, téměř polovina nikdy s vědeckovýzkumným ústavem nespolupracovala a bez podpory inovačního voucheru by to 72 % z nich ani nezkusilo,« uvedla Ing. Jitka Kárníková, generální ředitelka a předsedkyně představenstva akciové společnosti Rozvojové projekty Praha, jež je realizátorem projektu, »I to je motivací pro naši další práci,« uzavřela.

Losování subjektů, jimž připadne inovační voucher, se uskutečnilo v rámci slavnostního podvečera v Rezidenci primátora hl. m. Prahy.

FOTO: ARCHIV HL. M. PRAHY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *