Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Praha více podpoří inovační úsilí firem

Přes určitý útlum svého inovačního cílení v období let 2008 až 2010 mají v české metropoli velké společnosti dobře založeno na rozvoj inovačnoích aktivit v následujícím období. Složitější je zatím v tomto směru situace u malých a středních firem.

Vyplývá to ze závěrů analýzy Uplatnění inovativního marketingu ve firmách působících na území hl. města Prahy. Analýza byla zpracována Regionální rozvojovou agenturou (RRA) Střední Čechy, která je zároveň regionálním (středočeským) zástupcem Asociace inovačního podnikání (AIP) ČR. Analýza vznikla na základě zadání ze strany Regionální rozvojové agentury hlavního města Prahy ještě v době, než tato agentura ukončila svoji činnost.

Výsledky analýzy by se měly stát podkladem pro přípravu nové Regionální inovační strategie pro hl. město Prahu a jako cenný zdroj informací mohou posloužit také k aktualizaci stávajících strategických inovačních dokumentů metropole i v jejím zájmovém regionu – středních Čechách, s možností zapojit se do zvažovaného velkého vědeckotechnického »pražského« parku v hlavním městě nebo jeho okolí.

ZÁJEM PROJEVIL TAKÉ PRVEK

Spoluautor analýzy, projektový manažer RRA Střední Čechy Ing. Jiří Hužera závěry analýzy představil na nedávném veletrhu FOR INDUSTRY 2012, kde byly kladně přijaty všemi klíčovými aktéry regionu Praha. Zájem o analýzu projevili i zástupci Pražské rady pro výzkum a ekonomiku (PRVEK), která je poradním orgánem primátora Bohuslava Svobody. Nyní je ve hře předpokládaná spolupráce RRA Střední Čechy s nástupnickou organizací RRA hl. m. Prahy – společností Rozvojové projekty, a. s. Ta totiž do vínku dostala i napomáhat naplňování cílů nového pražského projektu Akcelerace – program podpory podnikání. Právě tímto programem, jak uvedla pražská radní pro oblast správy majetku a podpory podnikání Aleksandra Udženija, chce vedení města na území Prahy zkvalitnit podnikání, zvýšit občanskou vybavenost, a vytvořit tak nové pracovní příležitosti.

V PRAZE VEDOU INOVACE SLUŽEB

Podle Jiřího Hužery analýza prokázala, že velké firmy v Praze, stejně jako jinde v republice, více inovují (83 % v období let 2006-2008) a více než tři čtvrtiny z nich realizují technické i netechnické inovace (tento trend se udržel i v období let 2008-2010). U středních a malých podniků naopak došlo i k výraznějšímu poklesu, což svědčí již o určité ztrátě zájmu jejich managementu o inovační procesy.

Analýza se věnovala rovněž detailnějšímu rozboru struktury inovovaných produktů technicky inovujících podniků s produktovou inovací, a to jak z pohledu zavedení inovovaného produktu (tj. vlastní realizace inovace), tak z hlediska jeho uplatnění na trhu. Region Praha má v těchto inovačních aktivitách zvláštní postavení: V období let 2006-2008 čněl jeho podíl zastoupení inovací služeb (44,5 %) vysoko nad všemi ostatními regiony při relativně nízkém (nejnižším ze všech) podílu inovací výrobků. To svědčí o známém fenoménu Prahy – z hlediska odvětvové struktury v ní převládají služby a činnosti s nimi spojené (zhruba ze 70 %).

NEDOSTATEK ZDROJŮ A TRH OVLÁDANÝ GIGANTY…

Zajímavé je, že při hodnocení významu omezujících faktorů inovačních aktivit je region Praha v zásadě ve shodě s názory inovačních podniků jinde v republice. Také v hlavním městě inovační podniky za nejpodstatněji omezující faktor označily nedostatek vlastních finančních prostředků.

Co do významu jako v pořadí druhý omezující faktor inovační podniky vidí trh ovládaný zavedenými firmami a příliš vysoké inovační náklady. Tomuto faktoru přisuzují větší význam hlavně malé, ale i střední podniky. Zatímco v očích velkých firem mezičasově význam tohoto faktoru klesá, naopak se pro ně zvyšuje význam limitujícího vlivu nejisté poptávky po inovovaném zboží.

»Nicméně v Praze hlavně velké podniky nepociťují zásadnější inovační omezení, které by bylo způsobeno jejich slabšími finančními možnostmi,« konstatuje Jiří Hužera. »Problém spíše spatřují v obtížích prosadit se na trhu a ve vysokých inovačních nákladech. Ovšem pro inovační aktivity malých podniků se ztížené ekonomické podmínky mohou stát skutečně limitujícími. Tato skupina podniků příliš dlouho neváhá pozastavit své inovační úsilí, jakmile jí začnou chybět finanční zdroje, inovační náklady vzrostou a ztíží se jí proniknutí s inovovaným výrobkem na víceméně už obsazený trh,« dodává Jiří Hužera.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *