Autor
Kategorie:
Ekonomika

Praha začala podnikatelům nabízet inovační vouchery

Až do konce letošního června se podnikatelé s inovativními nápady mohou u hlavního města hlásit o vouchery v hodnotě až 0,2 mil. Kč. Voucher však může pokrývat nanejvýš 75 % výdajů na inovační projekt, zbytek tvoří spoluúčast z vlastních prostředků žadatele. Vouchery bude možné použít na nákup...

Až do konce letošního června se podnikatelé s inovativními nápady mohou u hlavního města hlásit o vouchery v hodnotě až 0,2 mil. Kč. Voucher však může pokrývat nanejvýš 75 % výdajů na inovační projekt, zbytek tvoří spoluúčast z vlastních prostředků žadatele. Vouchery bude možné použít na nákup předem určených typů znalostí, např. vývoj produktu, procesu, služby; testování a měření; studie proveditelnosti; přístup k výzkumnému zařízení; navrhování prototypů; analýza vhodnosti použití materiálu; design produktu; tvorba obchodního plánu k inovativnímu produktu; posouzení ekonomického dopadu; analýza trhu, marketingová strategie; inovační a technologický audit; nastavení nového modelu řízení firmy; optimalizace operačních procesů a další.

V letošní výzvě se možnost získat inovační voucher otevírá všem podnikům bez omezení velikosti či odvětvového zaměření. Hlavní město však usiluje o to, aby se o tuto formu podpory hlásili hlavně zástupci malých a středních podniků. Právě ty obvykle mají největší problémy získat peníze na financování investic do inovací svých produktů, výrobních postupů a zařízení.

Odevzdané žádosti posoudí odborná hodnoticí komise, přičemž výsledky budou známy už v září 2013. Sejde-li se velké množství kvalitních žádostí, rozhodne los. V opačném případě obdrží voucher všichni zájemci, kteří splní podmínky účasti v projektu. Hodnoticí komise je složena z vysoce erudovaných osobností, zástupců akademické sféry a podnikatelských a vědeckých asociací či bankovních institucí. Spolupráce podpořená inovačními vouchery by měla být realizována v období září 2013 až červen 2014.

Inovační vouchery jsou součástí projektu Akcelerace, který hlavní město Praha spustilo prostřednictvím své akciové společnosti Rozvojové projekty Praha, a. s. Hlavním záměrem projektu je zastřešit program podpory podnikání na území hlavního města. »Projekt Inovační vouchery v Praze zaujal značnou část odborné i podnikatelské veřejnosti,« uvedla Ing. Eva Vorlíčková, která v radě města odpovídá za informatiku a evropské fondy a sama tento projekt iniciovala. Přestože jde na území metropole o zcela nový projekt, podle jejích slov se do něho zapojilo již 33 pos kytovatelů znalostí. Jsou mezi nimi například Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR a Výzkumný a zkušební letecký ústav.

Zájemci o inovační vouchery, stejně jako o celý projekt Akcelerace se mohou dozvědět podrobnosti na internetových stránkách: www.akcelerace-praha.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *