Autor
Kategorie:
Ekonomika

Praktická publikace na téma Místní správa

Učebnice pro studenty Právnické fakulty MU v Brně bude velmi dobře sloužit i všem, kdo se pohybují v praxi místní správy. V publikaci se pozornost věnuje zákonné úpravě právního postavení obcí s důrazem na jejich povahu, orgány obcí, působnosti a pravomoci hospodaření obcí, dozoru a kontrole nad...

Učebnice pro studenty Právnické fakulty MU v Brně bude velmi dobře sloužit i všem, kdo se pohybují v praxi místní správy. V publikaci se pozornost věnuje zákonné úpravě právního postavení obcí s důrazem na jejich povahu, orgány obcí, působnosti a pravomoci hospodaření obcí, dozoru a kontrole nad výkonem působnosti obcí. Poukazuje se tam též na specifické postavení statutárních měst a stručně připomíná fungování krajských samospráv, stejně jako problematika regionálního rozvoje.


Aktuální stav územní veřejné správy, která se bezprostředně dotýká potřeb a života občanů, byla a je nejen předmětem praktického zájmu občanské veřejnosti, nýbrž také studia příslušně orientovaných studijních oborů. Na tomto úseku bude dílo z pera prof. P. Průchy nepochybně velmi vítané. Autor byl dlouholetým vedoucím katedry Právnické fakulty MU, nyní je soudcem a také předsedou senátu Nejvyššího správního soudu. Na domovské fakultě se však nadále významně podílí na výuce, vystupuje na konferencích a taktéž průběžně publikuje. Na této práci je zvlášť cenné, že řadu problémů k řešení nejen otevírá, ale je i řeší. Jako příklad lze uvést velmi širokou a složitou tematiku vydávání obecně závazných vyhlášek obcemi a kraji.

Publikace obsahuje i heslář pojmů jako místní pořádek, petiční právo, slučování obcí, správce obce, stížnosti, veřejný pořádek, vyvlastnění atd.

Průcha, P.: Místní správa, Právnická fakulta MU v Brně, 2011, 276 s., ISBN 978-80-210-5590-2.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *