01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Praktické řešení pro renovace vodovodů a kanalizačního potrubí

Bolestí současné infrastruktury měst a obcí je nevyhovující stav rozvodů vody, plynu a kanalizace. Zatímco v Evropě se podle průzkumu nachází ve špatném stavu 25 až 40 % rozvodů, v České republice jsme na tom bohužel hůře, zejména v menších obcích.

Dříve či později se to projeví špatnou kvalitou (chuť, barva, složení) pitné vody a rovněž slabým tlakem či přímo výpadky. Příčinou těchto negativních jevů bývá koroze, poškození trubek, usazeniny apod. V případě kanalizačních potrubí dále hrozí kontaminace půdy a spodních vod a zaplavení budov. Nebezpečná situace pak může nastat i u plynovodů, kde kromě výpadků v zásobování hrozí v určitých případech exploze.

RENOVACE POTRUBÍ JE NUTNOSTÍ

Narůstající náklady na výměnu potrubí a stále obtížnější práce v silničním pásu (s ohledem na zvyšující se intenzitu silničního provozu) způsobují, že se nyní častěji setkáváme s tzv. bezvýkopovými renovačními technikami. Jak již jejich název napovídá, dokážou bez nutnosti rozsáhlých výkopů a výluk vyřešit rekonstrukce a opravy vodovodů, plynovodů a kanalizací. Pokud je renovace potrubí nutná, pak u bezvýkopové technologie postačí startovací výkop na místě. Následně je renovační trubka zatažena do stávajícího potrubí. Zatažení se provádí přímo z bubnu, na který je potrubí navinuto bezprostředně po jeho výrobě. Po zatažení se do potrubí pod tlakem napustí horká pára, která vrátí potrubí do kruhového tvaru a zajistí přilnutí nového potrubí zevnitř ke stávajícímu potrubí. Po ochlazení je nové potrubí nainstalováno. Máme jistotu, že nebude docházet k únikům přepravovaných látek, jejich znečištění způsobené korozí, což ovlivňuje například u vodovodů kvalitu pitné vody atd.

Ve srovnání s klasickými výkopovými metodami získává toto moderní a ekologické řešení problémových inženýrských sítí stále větší oblibu. Je to zejména díky jeho rychlosti, kvalitě a příznivější ceně.

Rovněž investoři (města, obce a soukromé subjekty) těchto rekonstrukcí ocení, že bezvýkopová technologie způsobí minimální dopravní omezení, nebrání společenskému a obchodnímu ruchu v ulicích, nenaruší kořenové struktury stromů v parcích, výrazně zrychlí celou akci. Přitom za zajímavou cenu nabízí řešení na 100 a více let.

VYUŽITÍ MODERNÍ TECHNOLOGIE

Je to zejména systém Compact Pipe, který má již na českém trhu jistou tradici a široké uplatnění také na podobných projektech v celé Evropě. Moderní technologie se používá k bezvýkopové renovaci vodovodního, plynovodního a kanalizačního potrubí. Trubka je z materiálu PE (polyetylen). Potrubí se vyrábí ve standardním kruhovém průřezu, nicméně bezprostředně po výrobě se při dané teplotě deformuje do průřezu ve tvaru dvojitého písmene C. Navíjí se na bubny a dodává na stavbu, kde je díky zmenšenému průřezu bez problémů zataženo do stávajícího vedení. Tam se pomocí páry a tlaku vrací do původního kruhového tvaru takovým způsobem, že vložka přilne těsně k vnitřní stěně stávajícího potrubí. Výsledkem je nové PE potrubí, konstrukčně nezávislé na starém. Metodou lze renovovat potrubí z jakéhokoliv materiálu. Potrubí Compact Pipe se vyrábí v průměrech 100 až 500 mm.

Praktická ukázka použití tohoto systému se uskutečnila za účasti zástupců vodáren, realizačních firem a dalších pozvaných hostů v pražské Chuchli, kde bylo nutné vyřešit renovaci ocelového vodovodu o průměru 400 mm v celkové délce 4,5 km. Vzhledem k nebývalému zájmu odborníků i široké veřejnosti o tuto akci budou další ukázkové prezentace pokračovat i v tomto roce. Zástupci měst a obcí tedy získají další příležitost se podrobně seznámit s touto vyspělou technologií.

Daniel Šnajdr
Wavin Ekoplastik,s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down