Právní předpisy nejen pro starosty

Publikace Životní prostředí - ÚZ č. 912 obsahuje aktuální znění 27 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí;...

Publikace Životní prostředí – ÚZ č. 912 obsahuje aktuální znění 27 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Publikace byla doplněna o 4 nové zákony: o ochraně ovzduší, o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, o ukládání oxidu uhličitého a chemický zákon. Většina předpisů byla od minulého vydání dotčena řadou změn, které jsou v textech zvýrazněny tučně (podle stavu k 9. 7. 2012); odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů. Podrobnosti najdete na www.zpr.sagit.cz.

Publikace Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu – ÚZ č. 946 zahrnuje rozpočtová pravidla státu a územních rozpočtů, vyhlášku o rozpočtové skladbě, zákon o podpoře regionálního rozvoje, o rozpočtovém určení daní, o majetku státu aj. Jde o celkem 29 předpisů. Změnami byly dotčeny všechny nosné zákony, vyhláška o rozpočtové skladbě, vyhláška o předkládání údajů hodnocení plnění rozpočtů územních a další předpisy. Publikace byla doplněna o nové pokyny a sdělení Ministerstva financí a Generálního finančního ředitelství. Všechny změny (podle stavu k 11. 2. 2013) jsou vyznačeny tučně. Více je na www.roz.sagit.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *