Právnické osoby obcí a krajů

Jak z názvu publikace, jejímž autorem je Petr Pospíšil s kolektivem, vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem »územní samosprávný celek«, druhým pak pojem »právnická osoba«....

Jak z názvu publikace, jejímž autorem je Petr Pospíšil s kolektivem, vyplývá, zaměřuje se na otázky spojené s výkonem samostatné působnosti, resp. samosprávy, obcí a krajů. Téma v sobě zahrnuje dva klíčové pojmy. Jedním z nich je pojem »územní samosprávný celek«, druhým pak pojem »právnická osoba«.

Základním cílem publikace je provede-ní analýzy vztahu ÚSC k právnickým osobám jimi zřízeným nebo založeným a také ve vztahu k právnickým osobám, na jejichž činnosti se ÚSC podílejí svým majetkem společně s jinými subjekty.

Vedle nezbytného teoretického základu se autoři věnují i ryze praktickým problémům, s nimiž se setkali v rámci své praxe a které mohou být inspirativní pro představitele obcí i krajů zřizujících (zakládajících) právnické osoby.

V publikaci se řeší i otázka, zda současná právní úprava poskytuje územním samosprávným celkům vhodný typ (vhodné typy) právnické osoby pro plnění jim zákonem svěřených úkolů a pro účelné a efektivní využívání majetku těchto celků, a to za současného zachování dostatečného vlivu ÚSC na majetek a činnost těchto právnických osob.

Autoři rovněž předkládají některé návrhy změny právní úpravy pro futuro tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe.

Publikaci (280 stran) vydalo nakladatelství Wolters Kluwer v edici Právní monografie v září 2013. Více informací najdete na: www.obchod.wkcr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *