01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Právo občana obce vystoupit na zasedání zastupitelstva

Nejsem občankou obce, ale přesto jsem chtěla vystoupit ke konkrétnímu bodu, který byl projednáván na zasedání zastupitelstva. Zastupitelé vedli nejprve rozpravu, zda mohu na zasedání vystoupit. Nakonec jednomyslně odsouhlasili mé vystoupení. S odstupem doby však starosta obce tvrdí, že bylo...

Nejsem občankou obce, ale přesto jsem chtěla vystoupit ke konkrétnímu bodu, který byl projednáván na zasedání zastupitelstva. Zastupitelé vedli nejprve rozpravu, zda mohu na zasedání vystoupit. Nakonec jednomyslně odsouhlasili mé vystoupení. S odstupem doby však starosta obce tvrdí, že bylo nezákonné. Je takové tvrzení pravdivé? Jaká bych měla práva, pokud bych byla občanem obce?

Podle § 16 odst. 2, písm. c), respektive odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích má občan obce, stejně jako osoba, která v dané obci vlastní nemovitost (dále jen občan obce), výslovné zákonem upravené právo vyjádřit na zasedání zastupitelstva svá stanoviska k právě projednávanému bodu. Podrobnosti k vystoupení občana obce (jakož i třetí osoby) zpravidla upravuje jednací řád zastupitelstva. Pokud by obec bránila svým občanům v uplatnění tohoto práva, mohou se obrátit na soud, a to i kdyby jednací řád k vystoupení občana nic bližšího neuváděl. Obsah jednacího řádu navíc podléhá kontrole Ministerstva vnitra (u městských částí hl. města Prahy podléhá obdobné kontrole ze strany Magistrátu hl. města Prahy).


Vyjádření občana obce lze tedy korigovat přijatým jednacím řádem zastupitelstva, a to například v délce přednášeného příspěvku, počtem vystoupení k jednomu tématu apod. Jednací řád však nesmí stanovit pro občana obce taková omezení, která by ve skutečnosti zamezila efektivnímu vyjádření názoru. Zcela nepřípustné je například omezení, které by odkazovalo občana obce s jeho stanovisky až na závěr zasedání zastupitelstva, kdy veškerá témata jsou již projednána a usnesení přijata. Stejně tak nelze podmiňovat vystoupení občana obce souhlasem zastupitelstva. Na druhou stranu je povinností občana obce hovořit k projednávané věci, tzn. pouze k aktuálně projednávanému bodu jednání, v opačném případě mu může být odejmuto slovo.

Zasedání zastupitelstva je ze zákona veřejné a může se jej účastnit kdokoli, tedy nejen občané dané obce. Tyto další osoby nepožívají výslovného práva vystoupit na zasedání zastupitelstva a v případě odepření slova se nemohou s úspěchem tohoto práva domáhat u soudu. To neznamená, že vystoupit k projednávanému bodu za žádných okolností nemohou. Za situace, kdy zastupitelé obce dokonce svým hlasováním jednomyslně udělili slovo jiné osobě než občanu obce, nemůže být jeho vystoupení »nezákonné«, neboť žádný zákon jeho aktivní účast nezakazuje.

Mgr. PETRA BIELINOVÁ
advokátka spolupracující s občanským sdružením Oživení

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down