01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pravomoci po volbách

Otázka: Jakým způsobem bude zabezpečen výkon veřejné správy v obci do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo, popřípadě jmenován správce obce? Jaké je postavení správce obce a kdy končí jeho činnost? Odpověď: Do zvolení nového zastupitelstva obce, popřípadě jmenování správce obce, vykonává rada...

Otázka: Jakým způsobem bude zabezpečen výkon veřejné správy v obci do doby, než bude zvoleno nové zastupitelstvo, popřípadě jmenován správce obce? Jaké je postavení správce obce a kdy končí jeho činnost?

Odpověď: Do zvolení nového zastupitelstva obce, popřípadě jmenování správce obce, vykonává rada obce svou vyhrazenou pravomoc v celém rozsahu (viz novelizované ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích). Rada obce též zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Není-li rada obce zvolena, vykonává starosta pravomoc taxativně vymezenou v novelizovaném ustanovení § 107 odst. 1 zákona o obcích. Není-li zvolen starosta, vykonává tuto pravomoc jiný člen zastupitelstva obce, kterého tím zastupitelstvo pověří.

Správce obce je v čele obecního úřadu, zabezpečuje výkon přenesené působnosti. Jde-li však o obec, kde je tajemník obecního úřadu, zabezpečuje výkon přenesené působnosti tajemník, který je podřízen správci obce. V oblasti samostatné působnosti správce obce zabezpečuje schvalování rozpočtu obce a závěrečného účtu obce a dále vykonává pravomoc vyhrazenou radě obce podle novelizovaných ustanovení § 102 odst. 2 a 3 zákona o obcích. Správce obce po dobu výkonu této funkce i nadále zůstává zaměstnancem kraje, přičemž osobní výdaje spojené s výkonem této funkce hradí kraj. Činnost správce obce kontroluje ředitel krajského úřadu.

Dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (nebo dnem zvolení starosty) činnost správce obce končí. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce je správce povinen podat zprávu o výkonu své funkce a o stavu hospodaření a majetku obce.

JUDr. JAN BŘEŇ,

právník

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down