Pražská developerská společnost chystá řadu projektů pro bydlení v Praze

Pražská developerská společnost (PDS) postupuje v přípravě svých projektů městského nájemního bydlení. Díky výběrovým řízením a architektonickým soutěžím, které PDS postupně vypisuje, získá téměř 10 projektů architektonickou podobu a po zpracování projektové dokumentace bude možné zahájit správní řízení za účelem získání územního rozhodnutí, event. v některých případech stavebního povolení.

PDS bude v letošním roce nadále koordinovat přípravu tří velkých území (Dolní Počernice, Palmovka a Nové Dvory), kde se počítá nejen s výstavbou bytových domů, ale i nových lokálních center. Celé portfolio pozemků, které byly PDS svěřeny hl. m. Prahou k hospodaření, bude v polovině roku 2022 tržně oceněno podle mezinárodních standardů RICS*.

„V uplynulém roce a půl se PDS aktivně ujala správy svěřeného nemovitostního portfolia. Všechny pozemky nechala tržně ocenit, aby zjistila jejich aktuální hodnotu. S ohledem na parametry Územního i Metropolitního plánu zpracovala ekonomické kalkulace projektů, které na doporučení Investičního expertního výboru PDS schválila Rada hl. m. Prahy. Jednotlivé projekty se v letošním roce posunou do další fáze své přípravy, kdy získají architektonickou podobu. Vypisujeme otevřená výběrová řízení a architektonické soutěže, aby nová městská výstavba přinesla do dané lokality kromě jiného také kvalitní soudobou architekturu. Díky koordinovanému přístupu příprav velkých území na Palmovce, v Nových Dvorech a v Dolních Počernicích vytvoříme nová místní centra s byty, obchody, službami, školními a volnočasovými zařízeními a s kvalitním veřejným prostorem,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Přehled projektů, pro které budou v roce 2022 vypsána výběrová řízení nebo architektonické soutěže 

Hutě – školka a komunitní centrum Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce Vypsáno 12/2021
Palmovka – Zenklova – bytový dům Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce Vypsáno 1/2022
Portheimka – bytový dům Botanika Architektonická soutěž Vypsáno 3/2022
Nový Zlíchov – bytový dům Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce Vypsáno 3/2022
Jalový dvůr – bytový dům Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce Vypsáno 3/2022
Vršovická  – bytový dům Architektonická soutěž Vypsáno Q2/2022
Dolní Počernice I. etapa Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce Vypsáno Q2/2022
Dolní Počernice II. etapa Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce/ arch. soutěž Vypsáno Q3-Q4/2022
Černý Most střed Výběrové řízení na arch. návrh a projektové práce nebo arch. soutěž Vypsáno Q4/2022

Všechna výběrová řízení a architektonické soutěže vypisované PDS se řídí zásadami odpovědného veřejného zadávání, k nimž patří Politika architektury a stavební kultury ČR (MMR, 2015), Davoská deklarace (2018) a Zadání investora pro městskou bytovou výstavbu (IPR + PDS, 2020).

Výsledky výběrových řízení budou zveřejňovány postupně v Q2 až Q3 2022. Výsledky architektonických soutěží budou vyhlášeny v Q3ažQ4 2022.  „Po ukončení architektonických soutěží a výběrových řízení počítáme s tím, že budeme s budoucími dodavateli projekčních prací spolupracovat na tom, aby mohla pokračovat realizace dalších projektových fází v souladu s vytyčenou strategií přípravy a realizace projektů,“ uvádí Petr Urbánek, ředitel PDS.

Velká rozvojová území, jejichž rozvoj PDS řídí, nebo koordinuje:

Dolní Počernice (rozloha: 129 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a okolo 800 bytů)

PDS připravuje tzv. masterplan, tj. podklad pro rozvoj celého území, ze kterého bude vycházet následná projektová příprava jednotlivých etap. Jde o projekt unikátní svým rozsahem i formou, protože městské nájemní bydlení bude převážně v řadových domcích. Velkou pozornost PDS věnuje environmentálním standardům projektu.

Nové Dvory (rozloha: 150 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a zhruba 2000 bytů)

Na Nových Dvorech byla v únoru 2022 veřejně projednána podkladová studie pro změnu územního plánu, která v první polovině roku projde připomínkovým řízením. Studii a podnět na změnu územního plánu iniciovalo samo město jako majoritní vlastních tamějších pozemků s vědomím, že v lokalitě budoucí stanice metra Nové Dvory je třeba adekvátně využít ekonomický a rozvojový potenciál, který tato lokalita nabízí. Vzhledem k výši investice do nové linky metra je třeba na rozvoj této lokality hledět komplexně a plánovat jako plnohodnotné centrum s významným podílem služeb, administrativy, kultury, sportu a školství a samozřejmě s klíčovou funkcí bydlení. Odhadujeme, že v horizontu 15 let by zde mohlo vzniknout až 2300 městských bytů.

Palmovka (rozloha: 102 000 m2, předpokládá se výstavba místního centra a zhruba 2300 bytů)

Územní studie Palmovky prošla veřejným projednáním v lednu 2022 a po vypořádání připomínek bude dále projednávána a vypořádávána tak, aby se stala podkladem pro změnu územního plánu.  V rámci této lokality PDS úspěšně spolupracuje s Fakultou architektury ČVUT. Společně s profesorem Michalem Kohoutem vznikl model celého tzv. pentagonu, který vychází z koncepce studie na území Palmovky a který ukazuje jak potenciál této lokality pro město jako majoritního vlastníka pozemků, tak širší urbanistické souvislosti. Tento model Palmovky bude vystaven v rámci prezentace města Prahy na mezinárodním veletrhu MIPIM (3/2022, Cannes, Francie) a dále bude k nahlédnutí od konce března v prostorech PDS.

V polovině roku 2022 bude zpracována pravidelná roční aktualizace tržního ohodnocení portfolia pozemků, které byly PDS předány k hospodaření.

Pražská developerská společnost (PDS) byla založena z iniciativy Petra Hlaváčka k 1. červnu 2020 jako příspěvková organizace hlavního města Prahy. Jejím cílem je zhodnocení nemovitostních aktiv hl. m. Prahy a příprava projektů především městského nájemního bydlení s cílem rozšířit městský bytový fond v majetku města, který může být k dispozici zejména pro tzv. preferované profese. PDS bylo rozhodnutím Zastupitelstva HMP předáno k hospodaření více než 500 000 m2 pozemků ve vlastnictví MHMP, na nichž se počítá s výstavbou 6000 – 8000 bytů v horizontu až 10 let.*

/TZ PSD/

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down