Pražskou lokalitu Palmovka čekají velké změny. Potáhne je město

Osmihektarový brownfield na Palmovce, největší rozvojové území s širším centru metropole, které majetkově ovládá hlavní město Praha, čeká velká proměna. Vzniknout by zde měla kompletně nová čtvrť s ambicí stát se pulsujícím centrem pravého břehu Vltavy. Tvořit ji budou bytové a administrativní budovy s restauracemi, kavárnami, obchody a službami. Počítá se také s občanskou vybaveností v podobě základní školy a kulturního centra s knihovnou. Velká pozornost bude věnována kvalitnímu veřejnému prostoru.

Pražané se mohou těšit na centrální park s promenádou, několik menších náměstí a řadu vnitrobloků, které budou díky zeleni, lavičkám a vodním prvkům příjemným místem pro pobyt dětí i dospělých. Nová městská čtvrť naváže na multifunkční výstavbu na Rohanském ostrově a na existující zástavbu v Libni. Redevelopment Palmovky iniciuje hl. m. Praha prostřednictvím své příspěvkové organizace Pražská developerská společnost (PDS).  „Palmovka je svou velikostí, industriální minulostí a rozvojovým potenciálem srovnatelná s Andělem. Zatímco na Smíchově je redevelopment brownfieldů tažený soukromými investory, na Palmovce jej díky souvislé majetkové držbě iniciuje město. Naší ambicí je proměnit Palmovku v pulsující novou čtvrť, která bude mít pro pravý břeh Vltavy stejnou gravitační sílu, jakou má Anděl pro ten levý,“ říká Petr Hlaváček, první náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní rozvoj.

Model budoucí Palmovky

Pražská developerská společnost (PDS) spolupracovala na urbanistickém a architektonickém řešení Palmovky se studenty architektury ČVUT. Celkem 45 studentů tří ateliérů Kohout-Tichý, Juha-Tuček a Stempel-Beneš půl roku vytvářeli fyzický model Palmovky o velikosti 2 x 3 m, který zahrnuje 60 různých budov ve 12 blocích. Rozhovor s prof. Michalem Kohoutem z ČVUT o Palmovce je k dispozici na našich webových stránkách https://pdspraha.eu/spoluprace/model-palmovka/. Pro klíčovou část, tzv. Pentagon, byla na základě dohody všech relevantních partnerů – mimo jiné IPR, PDS, HMP objednána Městkou částí Praha 8 urbanistická studie, která zachycuje shodu těchto partnerů na urbanistické koncepci území a tvoří podklad pro probíhající změnu územního plánu. Z této územní studie vychází i fyzický model Palmovky, který názorně ukazuje možnosti vzniku nové městské čtvrť,“ uvádí Petr Urbánek, ředitel PDS. 

 

Urbanistická studie zpracovaná studiem Unit architekti chrání stávající hodnoty lokality, zasazuje do ní bytové a administrativní budovy a vytváří mezi nimi atraktivní veřejný prostor. Studie vychází z principů udržitelného rozvoje, kompaktního města krátkých vzdáleností a rozmanitého města plného zeleně. „Palmovka, která leží téměř v centru Prahy, je již dlouhou dobu zanedbanou lokalitou. Jsem rád, že se projekt posouvá a vznikne zde plně funkční čtvrť i s dostupným bydlením. Projekt také navazuje na krajinářskou proměnu Rohanského ostrova, na níž právě probíhá soutěžní workshop. Čtyři postupující týmy budou známy již v červenci. Výsledky soutěže vyhlásíme příští léto,“ dodává Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Nová městská čtvrť na Palmovce

Na 8 hektarech městských pozemků se připravuje 2200 městských bytů a okolo 40 000 – 50 000 m2 ploch, které bude možné využít pro administrativu, maloobchod (restaurace, kavárny, menší obchody a služby) a další nekomerční účely (kulturní nebo komunitní centrum, knihovna, volnočasové aktivity dětí – např. DDM nebo ZUŠ). Projekt bude realizován v etapách v horizontu 5 až 10 let (do roku 2033). Jednotlivé projekty na Palmovce PDS postupně zveřejňuje. Patří k nim např. bytový dům Palmovka-Zenklova, pro který PDS vypsala výběrové řízení na projektanta, nebo projekt revitalizace Centra Nová Palmovka, který chce Praha a Ministerstvo financí ČR nabídnout jako nové sídlo Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA).Další projekty budou následovat.

 

Nové sídlo EUSPA na Palmovce

V prosinci 2021 se zástupci hl. m. Prahy a Ministerstva financí ČR shodli na tom, že nabídnou Agentuře Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) nové vhodné místo, aby její sídlo zůstalo i nadále v Praze. Bylo vybráno Centrum Nová Palmovka, které v téže době hl. m. Praha převzalo od Městské části Praha 8 a Metrostavu a ukončilo tak jejich letitý obchodní spor. Aktuálně je Centrum Nová Palmovka v portfoliu Pražské developerské společnosti, která podniká kroky potřebné k tomu, aby Praha a Ministerstvo financí ČR mohly Agentuře Evropské unie pro Kosmický program nové sídlo závazně nabídnout a garantovat termín jejího nastěhování

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down