Pražský Smíchov přivítal alternativu k (v současnosti) využívaným zdrojům tepla a chladu. Na Vltavě v české metropoli zanedlouho zakotví první ComPon

Počátkem tohoto týdne přišli obyvatelé Prahy 5 podpořit projekt SeeDis Smíchov, který nabídne bezemisní efektivní komunitní zásobování teplem a chladem z Vltavy. Nové rozvody tepelné energie budou připojené k unikátnímu zdroji. Jde o technologii tepelných čerpadel uložených v plovoucím zařízení – ComPonu, které efektivně využívá teplotní potenciál řeky Vltavy. Setkání se uskutečnilo v místě budoucího zakotvení prvního ComPonu na náplavce na Hořejším nábřeží.  

„Náš projekt vznikl na Smíchově, kde podnikáme, bydlíme a vychováváme své děti. Původně pro potřeby jednoho domu, nicméně pro velký zájem a podporu od sousedů jsme se rozhodli náš nápad rozvinout a sdílet s obyvateli Smíchova. Energie ze Smíchova pro obyvatele Smíchova,“ vysvětlil Štefan Kráľ, autor řešení ComPon a Seedis, CEO a spoluinvestor projektu.

ComPon: Nejmodernější lokální zásobování teplem a chladem v Evropě

První plovoucí zařízení ComPon o rozměrech 71 x 10,5 metru by mělo být zakotveno u náplavky na smíchovském Hořejším nábřeží přibližně v místě dnešní Cargo Gallery. SeeDis Smíchov přinese nižší náklady na vytápění a chlazení až pro 20 tisíc domácností a komerční prostory v této pražské městské části. Bude k výrobě tepla a chladu využívat obnovitelný zdroj. Podle kalkulací jeden ComPon sníží emise CO2 až o 31 tisíc tun ročně. Díky tomuto projektu dojde k decentralizaci zdrojů. ComPon přispěje ke kultivaci, nahradí tisíce kotlů, vrtů a chladičů na střechách v centru Prahy. Rozšíří veřejný prostor svojí palubou.

ComPon, teplárna a chladírna na řece pro komunitní vytápění a chlazení, využije velmi efektivně energetický potenciál vodního toku bez odběru nebo přečerpávání vody z řeky. Teplotu řeky změní pouze o tisíciny až setiny ⁰C. Využívá lidskou činností (průmyslem a přehradami) změněný teplotní profil řeky. Vltavská kaskáda v zimě přidává 1000 až 3000 MW tepla (více, než potřebují na vytápění všechny budovy v Praze) a v létě 1000 až .000 MW chladu (potenciál vychladit všechny budovy v ČR).

Využití teplotního potenciálu tepelnými čerpadly navrací teplotní profil Vltavy zpět k přirozenému teplotnímu profilu neregulované řeky. Tepelný energetický potenciál Vltavy - 1 ⁰C (průměrný průtok 150 m3/s) je 800 až 900 MW tepla z tepelných čerpadel (ekvivalent 30 km2 solárních panelů). Na vývoji a výrobě se podílejí mezinárodní týmy z 12 zemí Evropské unie.

ComPon využívá energii řeky pro obyvatele města – efektivně, komunitně, decentralizovaně, ekologicky, v esteticky a architektonicky kvalitně provedeném prostoru. ComPon bude splňovat přísné bezpečnostní a hygienické normy, včetně akustických parametrů (max. 40 dB u chráněného prostoru). Výška ComPonu je 140 cm nad hranu náplavky. Toto plovoucí zařízení je projektováno tak, aby dokázalo čelit nejen ničivé povodni, která v létě 2002 zasáhla Prahu (pětisetletá voda ve Vltavě 14. srpna 2002 v pravé poledne v české metropoli kulminovala při průtoku 5160 metrů krychlových za sekundu), ale i ještě masívnějším záplavám.

ComPon plně respektuje koncepci pražských náplavek a přistupuje k rozvoji vztahu města a řeky v celoměstských souvislostech. „Veškerá technologie je vložena do podpalubí a horní paluba tak bude sloužit jako veřejný prostor pro relaxaci,“ připomněl Radek Pavel, technický ředitel JN Infra a. s.

Jak dokládá vizualizace ComPonu, který se bude nacházet u náplavky na Hořejším nábřeží na pražském Smíchově, jeho paluba bude nízká a plochá, takže bude moci být využita například k sousedským setkáváním. Autoři projektu SeeDis Smíchov totiž tento prostor nehodlají využívat komerčně. Vizualizace: JN Infra a. s.

Distribuční síť 4. generace

Nově budovaná distribuční síť 4. generace umožní dodávky tepla (v létě i chladu) do stávající i nové zástavby Smíchova. Distribuční síť bude nejefektivnější soustavou tepelné energie v Evropě. Realizace distribuční sítě bude postupná – po blocích/úsecích (každý cca 4-6 týdnů) současně maximálně několik set metrů. Dopravní průjezdnost a dostupnost nebudou zásadně zhoršené a dopravní opatření budou koordinovány se všemi participanty.

Hojně navštívené sousedské setkání a diskuse se zástupci autorů projektu SeeDis Smíchov na téma komunitní, ekonomické a ekologicky energetické možnosti pražského Smíchova se konalo v Cargo Gallery v pondělí 24. června 2024. Foto: archiv JN Infra a. s.

Vyšší efektivnost znamená nižší náklady cen energií pro konečné spotřebitele

Cena tepelné energie je v ČR regulovaná ze 100 %, teplo dodávají licencované (přes 90% privátní) obchodní společnosti za náklady plus přiměřený zisk. Limit ziskovosti je pro všechny stejný, max. 6,5 % ROA (z investic). Vyšší náklady na výrobu nebo vyšší investice (vč. vyvolaných investic a delší doby realizace) znamená vyšší cenu energií pro spotřebitele.

Historické domy v centru města nelze izolovat srovnatelně s novostavbami a postupně zateplovanými mladšími stavbami – mají a dlouhodobě budou mít až dvojnásobnou tepelnou prostupnost obvodového pláště a tím i výrazně vyšší spotřebu a náklady na tepelné energie. SeeDis ruku v ruce se Smíchovskou teplárenskou bude motivovat spotřebitele k úsporným opatřením v domech – nízkoteplotní vytápění a vysokoteplotní chlazení znamená absolutní úsporu energie v objektech a další úspory na ceně dodávané tepelné energie.

Soudobá výroba tepla a chladu (20+%) znamená další úspory – výrobu obou energií s jednou spotřebou elektřiny. Dodávky na nižší teplotě pro vytápění (a vyšší pro chlazení) znamenají vyšší efektivnost při výrobě, nižší výrobní a distribuční náklady a automaticky i nižší jednotkovou cenu energií. Nižší ceny energií vytvoří konkurenční tlak i na ostatní dodavatele energií na pražském Smíchově, v hlavním městě i v celé České republice.

S realizací projektu, který podle vyjádření Štefana Kráľe už získal všechna potřebná úřední povolení, se začne na jaře příštího roku a poté do dvou let by první ComPon měl být zakotven u náplavky na smíchovském Hořejším nábřeží v Praze. Se Štefanem Kráľem připravujeme rozhovor pro tištěnou Moderní obec.*

/zr, red/

Na obrázku nad článkem: Vizualizace zakotveného ComPonu zakotveného u náplavky na Hořejším nábřeží na pražském Smíchově (pohled od Vyšehradu). ComPon je plavidlem s nízkou plochou palubou nejblíže mostu.

Zdroj: JN Infra a.s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down