Před Úřadem vlády ČR včera starostové vyjádřili nespokojenost se zákonem o střetu zájmů a hájili matriky v malých obcích

Happening starostek a starostů, který včera hodinu po poledni před Úřadem vlády ČR v Praze uspořádalo Sdružení místních samospráv ČR spolu se Spolkem pro obnovu venkova ČR, byl věnován podpoře zachování matrik na úřadech malých obcí i senátní verzi novely zákona o střetu zájmů. Mezi komunální politiky přišel na happening i ministr vnitra Lubomír Metnar.

Ačkoliv téhož dne Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR)  spolu s Asociací krajů ČR (AK ČR) oznámil, že po ranním jednání s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a za přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše dosáhl toho, že matriční úřady v malých obcích provádějící ročně minimum prvozápisů rušeny nebudou (viz: http://moderniobec.cz/stat-prestane-platit-pausalne-za-matricni-ukony-a-pristoupi-k-vykonovemu-modelu-financovani-matrik/), Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolek pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) na svém  happeningu daly zřetelně najevo, že ráno vyjednané podmínky financování matričních úřadů v malých sídlech jim stačit nebudou.

SMO ČR spolu s AK ČR totiž s ministerstvem vyjednal, že k centrálnímu rušení matrik v malých obcích nedojde, změní se však financování tohoto výkonu státní správy a přejde se na výkonový model financování matričních agend. Stát tak přestane platit za matriční úkony paušálně, ale bude matrikám hradit jednotlivé typy úkonů.

Jak na včerejším odpoledním happeningu uvedl předseda SMS ČR Stanislav Polčák, financování matrik by mělo ze strany státu spočívat nejen v úhradě jednotlivých typů úkonů předem danými částkami, nýbrž také v tom, že stát bude poskytovat i určitou platbu na samotné fungování matričního úřadu. Předsedkyně SPOV ČR Veronika Vrecionová přitom upozornila na fakt, že započítávat do „potřebnosti” matriky pouze prvozápisy by bylo nesprávné. Matriční úřady toho totiž dělají mnohem více.

Zástupci obcí se na svém včerejším happeningu rovněž dožadovali toho, aby Poslanecké sněmovna téhož dne odpoledne schválila senátní verzi novely zákona o střetu zájmů. Ta – oproti sněmovní verzi – předpokládala, že žádné údaje o majetkových poměrech starostů uložené v centrálním registru oznámení nebudou anonymně komukoli přístupné. Hlas starostů poslanci nakonec vyslyšen nebyl a v dolní parlamentní komoře byla schválena její verze novely zákona o střetu zájmů, na jejímž základě některé údaje z oznámení vybraných kategorií komunálních politiků budou nadále anonymně dostupné zveřejněním na v centrálním registru oznámení provozovaném Ministerstvem spravedlnosti.

Na happeningu v souvislosti s „majetkovým striptýzem komunálních politiků zazněl i příznačný výrok přítomného senátora Michaela Canova, starosty Chrastavy: „Když už někdo musí být striptér, musí mít právo vědět, který voyer se na něj dívá.”

Komunální politici neodmítají oznamovat v rozumné míře své majetkové poměry. Aby však majetkové poměry kohokoliv visely na internetu anonymně veřejně přístupné, neodůvodňuje žádný veřejný zájem. Odmítáme šikanu a být automaticky podezřelým. Požadujeme, aby majetková přiznání nebyla veřejně dostupná, ale byla zpřístupňována pouze v legitimním rozsahu k žádosti, přičemž komunální politik je o poskytnutí informací ze svých oznámení jednoduše informován. I komunální politici mají svá ústavní práva a též právo vědět, kdo se jim dívá do soukromí. Jedině tak vrátíme rozum do pravidel střetu zájmů,” uvedl Stanislav Polčák.*

/rš/

foto ze včerejšího happeningu: Ivan Ryšavý

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *