Předčasné volby budou stát i na okrskových komisích v obcích

Český statistický úřad (ČSÚ) má se zpracováním volebních výsledků již více než dvacetiletou zkušenost. Není bez zajímavosti, že podobnou úlohu při zpracování voleb mají z našich sousedů jen statistické úřady Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. Letošní parlamentní volby jsou pro náš...

Český statistický úřad (ČSÚ) má se zpracováním volebních výsledků již více než dvacetiletou zkušenost. Není bez zajímavosti, že podobnou úlohu při zpracování voleb mají z našich sousedů jen statistické úřady Spolkové republiky Německo a Slovenské republiky. Letošní parlamentní volby jsou pro náš úřad, ale i pro ostatní orgány státní správy i samosprávy, specifické hlavně tím, že standardní doba na jejich přípravu je podstatně kratší. Příprava na celostátní volby přitom běžně trvá zhruba čtyři měsíce. Je tedy zřejmé, že řadu úkonů všichni budeme muset zvládnout v kratším čase. ČSÚ k tomu využije zkušenosti z příprav na mimořádné volby v roce 2009, jež se však nakonec nekonaly. Úřad s předstihem již některé práce zahájil. Zejména ty, jež nevyžadují žádné rozpočtové prostředky. Musíme si totiž uvědomit, že předčasné volby jsou dodatečnou položkou rozpočtu. Výdaje na tyto mimořádné volby jen za ČSÚ budou činit 60,2 mil. Kč. Tyto peníze musí být úřadu uvolněny ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu.


ČSÚ ze zákona u každých voleb zodpovídá za celou řadu činností: za přípravu metodiky zpracování výsledků voleb od okrskových volebních komisí až po celostátní zpracování a jejich prezentaci na webové stránce www.volby.cz. Zároveň odpovídá za předložení celkových výsledků voleb k projednání Státní volební komisi. ČSÚ nyní musí co nejrychleji aktualizovat metodické pokyny pro okrskové volební komise, aktualizovat programové vybavení pro sestavení registru kandidátů, zpracování výsledků hlasování a přenos dat a programové vybavení pro prezentaci výsledků, zajistit dodávky výpočetní techniky, telekomunikačních služeb atd. Pracovníci ČSÚ musí proškolit okrskové volební komise a dodat jim instruktážní videopořad a také připravit vlastní kapacity – zhruba 3500 lidí a odpovídající techniku a prostory pro zhruba 500 přebíracích míst. Před volbami navíc proběhne několik zátěžových testů a plošných zkoušek celého systému.

V něm velmi spoléháme i na obce, které zodpovídají mj. za vedení a aktualizaci voličských seznamů (při volbách v roce 2010 bylo zapsáno 8,415 mil. voličů), distribuci hlasovacích lístků, zajištění volebních místností a jmenování okrskových volebních komisí starostou. Mimořádný význam bude mít práce členů téměř 14 900 okrskových volebních komisí z řad zástupců politických stran, případně dalších občanů. Tyto komise jsou jednou ze záruk veřejné kontroly v procesu zpracování výsledků voleb. Každá komise ihned po sečtení vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, a to buď na předepsaný tiskopis či zpracovaný elektronicky pomocí software, který zpřístupňuje ČSÚ na volebních stránkách. Zápis musí podepsat všichni členové komise. Poté tento tiskopis a případně technický nosič s výsledky hlasování zástupci komise předají na příslušném přebíracím místě ČSÚ. Je-li zápis bezchybný, obdrží zástupci komise potvrzení o převzetí dat a opis výsledku pro případnou další kontrolu. Data jsou pak elektronicky po zabezpečené síti odeslána do centrály ČSÚ a zveřejňována.

(O činnosti okrskových volebních komisí v obcích čtěte také na str. 32.)

 

prof. Ing. IVA RITSCHELOVÁ, CSc.
předsedkyně Českého statistického úřadu

 

Mimořádný význam bude mít práce členů téměř 14 900 okrskových volebních komisí z řad zástupců politických stran, případně dalších občanů. Tyto komise jmenované starosty jsou jednou ze záruk veřejné kontroly v procesu zpracování výsledků voleb.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *