Předsedou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska je nadále Libor Honzárek z Havlíčkova Brodu

X. sněm Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS), který se konal ve dnech 28. a 29. března v Třeboni, do svého čela na další čtyřleté období opět zvolil místostarostu Havlíčkova Brodu Libora Honzárka. Sněm schválil i Koncepci působení SHS ČMS ve volebním období 2019–2022.

Podílet se na přípravě norem související s ochranou památek, především spolupracovat s Ministerstvem kultury na přípravě nového památkového zákona, a s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě zákona o cestovním ruchu a rekodifikaci stavebního práva, jsou jedny z hlavních úkolů, které si Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska předsevzalo na svém sněmu, který se v závěru minulého týdne uskutečnil v Třeboni.

Přijatá Koncepce působení SHS ČMS ve volebním období 2019–2022 dále mj. stanovuje, že sdružení bude více propagovat historická sídla a jejich památky (rozvíjet významnou celoevropskou poznávací, společenskou, kulturní a výchovnou akci – Dny evropského dědictví (EHD - září) a akci Brány památek dokořán (duben) a využívat Mezinárodního dne památek a sídel k propagaci specifického fenoménu naší republiky - historických sídel, organizovat další motivační soutěže typu Historické město roku nebo Památka roku (soutěž Tři klíče, soutěž k EHD).

Ve spolupráci s dalšími organizacemi v oblasti kultury sdružení hodlá podporovat živou kulturu v památkách (spolupráce s Ministerstvem kultury a NÚLK – Nositelé tradice lidových řemesel) a podílet se na vytváření pozitivního vztahu mladých lidí k národnímu kulturnímu dědictví (soutěž Mladí fotografují památky, mobilní aplikace EHD) a připraví další aktivity pro základní a střední školy (soutěže, tipy na výlet).

Sdružení je také připraveno navazovat spolupráci se subjekty zaměřenými na cestovní ruch a důsledně prosazovat princip trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu, publikovat a využívat výsledky regenerace historických sídel (tištěné mapy) a - hledat a využívat finanční zdroje k propagaci kulturního dědictví a územní spolupráci.

K dalším předsevzetím sdružení patří, že bude posilovat veřejné mínění o významu obnovy památkového fondu se zřetelem na rozvoj cestovního ruchu, zaměstnanosti a ekonomiky v daných regionech, propagovat naše města i na zahraničních veletrzích a rozšiřovat členskou základnu sdružení.

Sněm rovněž na další čtyřleté období zvolil předsednictvo Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. To bude pracovat ve složení: předseda Libor Honzárek (místostarosta Havlíčkova Brodu), 1. místopředseda Jaroslav Zatloukal (místostarosta Uherského Hradiště), místopředseda Tomáš Bouzek (náměstek primátora Českých Budějovic), členové předsednictva: Jana Svobodová (místostarostka Turnova), David Kodytek (místostarosta Klášterce nad Ohří),  Rudolf Salvetr (starosta Klatov), Věra Pourová (náměstkyně primátora Hradce Králové), Markéta Záleská (náměstkyně primátora Olomouce), Marek Fišer (radní Brna), Antonín Jalovec (starosta Chebu), Václav Vondrášek (místostarosta MČ Praha 2), Stanislav Kopečný (starosta Nového Jičína), Jaroslav Verner (starosta Bělé pod Bezdězem), David Šimek (starosta Svitav).*

/rš/

K foto:

Ze sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, který se konal ve dnech 28. a 29. března v Třeboni

Foto: archiv SHS ČMS

 

 

 

 

člen předsednictva                             Václav Vondrášek (MČ Praha 2)

člen předsednictva                             Stanislav Kopecký (Nový Jičín)

člen předsednictva                             Jaroslav Verner (Bělá pod Bezdězem)

člen předsednictva                             David Šimek (Svitavy)

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down