Přehled o rozpočtu mohou mít úředníci i občané

Pojem »rozklikávací rozpočet« už v médiích zdomácněl. Mluví se o něm především v souvislosti s potřebou jednoduše a graficky přívětivě zveřejňovat přehled o výdajích, ale i příjmech rozpočtu státu, jeho organizační složky nebo územně samosprávného celku. Objevily se také pokusy o jeho realizaci prostřednictvím různě podařených softwarových nástrojů.

V případě komplexního řešení společnosti GORDIC se jedná se o transparentní, přehlednou a srozumitelnou formu prezentace ekonomických dat ze systému GINIS®, která umožňuje sledovat hospodaření organizace z různých úhlů pohledu, zejména v oblasti rozpočtu a účetnictví. Jako jeden z prvních má tento rozklikávací rozpočet umístěn na svých webových stránkách Magistrát hlavního města Prahy. (Více v článku na str. 12 – pozn. red.)

Rozklikávací rozpočet jednoduchou rozpadovou formou zobrazuje stav čerpání výdajů a plnění příjmů. Existuje sada pohledů podle základního a organizačního členění rozpočtu, ale podobu pohledů lze upravit na míru, v souladu s požadavky, potřebami a představami každého úřadu (úroveň detailu jednotlivých pohledů).

O ÚROVNI DETAILU ROZHODUJE ÚŘAD

Prezentace dat prostřednictvím internetového prohlížeče je vhodná k prezentaci dat občanům i managementu organizace. Mechanismus aktualizace dat zobrazovaných formou rozklikávacího grafu je plně v rukou úřadu. Je možné ji provádět manuálně i automaticky. K publikaci dat do výsledného úložiště pro zobrazení dochází vždy po provedení kontrol a po potvrzení kompetentními osobami v rámci úřadu.

Vzhledem k potřebě mít tato důležitá data stále u sebe nebo alespoň dostupná přes vhodný komunikační kanál lze připravit také řešení vzdáleného přístupu ušité tzv. na míru požadavkům manažerů a dostupné infrastruktuře při využití on-line i off-line přístupů, notebooků, tabletů či chytrých telefonů.

Technologie odloženého zpracování informačního systému GINIS dokáže často požadované pohledy ve formě přehledných grafů a tabulek pro oblíbený komunikační prostředek připravit a doručit.

APLIKACE ELEKTRONICKÉ PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ROZPOČTU

Občany však nezajímá pouze již schválený rozpočet a jeho plnění. Jako hlavní rámec pro toky veřejných prostředků je v centru pozornosti veřejnosti také jeho příprava, schvalování a jeho zamýšlené priority. V této souvislosti se k rozpočtu váže další zajímavá softwarová novinka, a to možnost připomínkování a komentování jeho návrhu občany na webových stránkách.

Cílem aplikace Elektronické připomínkování rozpočtu je zprůhlednit rozpočet územně samosprávného celku a umožnit občanům – voličům selektivně se vyjadřovat k jednotlivým rozpočtovým akcím a rozpočtu jako celku. Občanům poskytuje přehled o plánovaných rozpočtových akcích a příle-žitost k vyjádření vlastních názorů na vybrané akce formou hodnocení a komentářů.

Organizaci pak přináší zpětnou vazbu ve formě statistických přehledů výsledků hodnocení jednotlivých rozpočtových akcí voliči s možností zohlednění získaných výsledků v rozhodovacích procesech o realizaci příslušných akcí. Po zavedení autentizačních mechanismů pro bezpečnou autorizaci právě jenom voličů daného území může být potom stanovisko občanů vyhodnocováno jako »elektronické referendum« k jednotlivým akcím.

VLADIMÍR PŘECH

GORDIC®

Ukázka pohledů v rozklikávacím rozpočtu.

foto: autor

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *