Přes MAS Vladař lze v regionu podpořit projekty za více než 290 milionů korun

Po několikaletém úsilí má Místní akční skupina (MAS) Vladař schválenou strategii komunitně vedeného rozvoje. Jde o využití principu plánování odspodu za využití znalostí místních podmínek místními aktéry, tzv. metodu LEADER. Jednou z aktivit pro realizaci takové strategie je i přerozdělování peněz z Evropské unie ve vybraných operačních programech.

MAS Vladař sdružuje šest desítek obcí na území Karlovarského, Ústeckého a Plzeňského kraje. Pracovníci této místní akční skupiny se od roku 2012 scházeli s aktéry v území, zjišťovali jejich potřeby, hledali jejich řešení a následně hledali průnik právě mezi takovými potřebami a nabídkou financování z EU fondů. Jak uvádí ředitel MAS Vladař Josef Ryšavý: „Nejsme úplně spokojeni s výslednou nabídkou témat, které je možné výzvami MAS Vladař pokrýt, ale nastavení operačních programů nám neumožňovalo více. Bojujeme v rámci republikové sítě místních akčních skupin za změnu pravidel, je to běh na hodně dlouhou trať.

Výzvy MAS jsou místně omezené výzvy operačních programů EU, v těchto soutěží jen projekty s přímým dopadem na území MAS Vladař. MAS Vladař bude disponovat pro žadatele alokací 204 mil. Kč, což je třetí největší podpora v rámci ČR. Tato částka odpovídá přímé dotaci z programů, v rozpočtech projektů je však také spoluúčast žadatelů či neuznatelné náklady, a tak MAS Vladař odhaduje přímý dopad podpory do regionu přes 290 mil. Kč.

MAS Vladař bude vybírat z projektů v operačních programech Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova a Zaměstnanost. Žadatelé budou realizovat své projekty nejdéle do konce roku 2022. „Rozvoj našeho regionu směřujeme zejména na zkvalitnění vybavení a prostor základních a mateřských škol, z celkové alokace 110mil Kč v IROP na toto opatření půjde podle plánu nejméně 55 milionů. “ poznamenává ředitel. Další podporovanými oblastmi jsou zlepšení bezpečnosti v dopravě, vznik a podpora sociálního podnikání, infrastruktura pro sociální práci. Výzvy z Programu rozvoje venkova jsou zaměřeny na podporu místní ekonomiky, žadatelé z řad malých a středních podniků mohou s touto podporou pořídit nové stroje a technologii pro zemědělskou i nezemědělskou výrobu, případně investovat do staveb s tímto spojených. V posledním programu OPZ se žadatelé mají zaměřit na projekty snižující nezaměstnanost a podporu udržení pracovních míst rodičů za pomoci tzv. prorodinných opatření.

Doufáme, že díky intervenci skrze MAS Vladař vznikne několik nových příměstských táborů, případně i dětských skupin, které pomohou najít rovnováhu mezi potřebami dětí a rodičů s potřebami zaměstnavatelů.“ dodává Josef Ryšavý.

První výzvy mohou žadatelé očekávat v prosinci 2017, ale pracovníci MAS jsou již nyní připraveni konzultovat projektové záměry. Navíc stále probíhá sběr potřeb území pro další vyjednávání o potřebách venkova a MAS Vladař se i ve spolupráci s regionálními stálými konferencemi snaží najít možnost podpory pro záměry z výzev MAS aktuálně nefinancovatelné.*

/ zr/

k foto:

MAS Vladař je pojmenována podle vrchu Vladař, mohutné stolové hory na Karlovarsku

Ilustrační foto: www.kudyznudy.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down