Autor
Kategorie:
EU

Přesuny peněz mezi operačními programy? Jasněji až v květnu

V souvislosti s různou mírou úspěšnosti při čerpání peněz z evropských strukturálních fondů vyčleněných v programovém období 2007-2013 pro jednotlivé operační programy (OP) se proslýchá, že se uvažuje o přesunu nevyčerpaných prostředků z »méně úspěšných« programů do těch »úspěšnějších«. Např....

V souvislosti s různou mírou úspěšnosti při čerpání peněz z evropských strukturálních fondů vyčleněných v programovém období 2007-2013 pro jednotlivé operační programy (OP) se proslýchá, že se uvažuje o přesunu nevyčerpaných prostředků z »méně úspěšných« programů do těch »úspěšnějších«. Např. Asociace krajů ČR podle svého předsedy Michala Haška usiluje o přesun části uvolněných prostředků do regionálních operačních programů (viz MO č. 2/2012).

KOMU, KDY, KOLIK

Zda k nějakému přesunu dojde, kterých programů se bude týkat a o kolik prostředků půjde? Zeptali jsme se na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR), které vykonává funkci Národního orgánu pro koordinaci v oblasti strukturálních fondů. Odpovědi poskytla Moderní obci ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí Jana Jabůrková.

Kromě měsíčního sledování a vyhodnocování stavu realizace všech OP vzhledem k možným rizikům, jež mají vliv na plnění limitů stanovených Evropskou komisí, se MMR snaží také o to, aby byly prostředky rozděleny mezi projekty, které naplňují cíle jednotlivých programů. »V tomto kontextu je nutno upozornit na skutečnost, že i díky tomuto úsilí a nápravným opatřením, které přijala vláda vloni, neztratila Česká republika v roce 2011 žádné evropské prostředky nesplněním tzv. „pravidla n+3“,« říká Jana Jabůrková. Toto pravidlo splnily pro rok 2011 všechny programy.

DEFINITIVNĚ ROZHODNE VLÁDA

V současnosti MMR zpracovává dokument, který předloží vládě ČR k projednání nejpozději do konce května 2012. »Jeho cílem bude pomocí multikriteriálního hodnocení identifikovat programy, u nichž existují rizika plynulé implementace, z pohledu finančního čerpání, věcného či jiných aspektů, jako např. řízení programu,« pokračuje Jana Jabůrková. »U těchto programů budou rovněž navrhnuta nápravná opatření a v závažných případech bude vyčíslena částka, která bude považována za ohroženou nebo vhodnou k realokaci.«

Nyní MMR sbírá data. Definitivní rozhodnutí o tom, kterých programů by se případné realokace týkaly, učiní až vláda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *