Autor
Kategorie:
Ekonomika

Prezident Klaus podepsal novelu zákona o RUD

Ve středu 29. 8. 2012 prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon ze dne 16. 8. 2012, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon...

Ve středu 29. 8. 2012 prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon ze dne 16. 8. 2012, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.


Díky prezidentovu podpisu už zákonu o RUD nic nestojí v cestě, aby nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2013, s výjimkou části třetí, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016 (jde o to, že k tomuto datu skončí přechodné období navrhovaných daňových změn ve vládním stabilizačním balíčku a podíly sdílených daní obcí se v případě DPH zvýší z 20,83 % na 21,93 % a v případě daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti z 22,87 % na 23,58 0 – pozn. redakce).

Definitivní přijetí novely zákona o RUD vítají Svaz měst a obcí ČR i Sdružení místních samospráv ČR.

SVAZ MĚST A OBCÍ ČR

SMO ČR ve svém prohlášení vyzvedl zejména skutečnost, že novelou »se díky dlouholeté usilovné práci Svazu konečně podařilo dosáhnout cíle, jímž bylo především vyřešení tzv. U-křivky, která představuje nesystémovou distribuci daňových zdrojů. Podařilo se tak pomoci velké řadě obcí a měst.«

SMO ČR zároveň připomněl, že práce na systémovém a spravedlivém financování obcí tímto zdaleka nekončí. »Ačkoli by měl kompromisní text rozpočtového určení daní pro většinu obcí znamenat přínos zdrojů, zůstává několik desítek zejména menších obcí, které v příštím roce zaznamenají výrazný propad. Svaz proto považuje za nezbytné, aby obce s velkým katastrem, které v důsledku limitu koeficientu rozlohy přijdou v řadě případů až o třetinu zdrojů, získaly alespoň dočasnou kompenzaci. Svaz bude usilovat o řešení situace těchto obcí již v rámci diskuse o podobě státního rozpočtu na rok 2013. Cílem Svazu je však zároveň vytvoření několikaletého kompenzačního programu pro dotčené obce tak, aby přepokládaný výpadek daňových zdrojů neohrožoval finanční stabilitu jejich hospodaření,« uvedlo prohlášení SMO ČR.

SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR

Sdružení místních samospráv ČR si zase povšimlo, že novelou se obcím od příštího roku přidá více než 12 mld. Kč a financování obcí a měst bude spravedlivější.

»Souhlas Senátu s návrhem novely byl pro nás obrovským zadostiučiněním, naše šestiletá dřina nebyla marná. V moři negativních zpráv je tato pozitivní událost opravdovou radostí. Z neprůhledných tunelů se peníze ze státního rozpočtu dostanou o něco blíž občanům,« konstatoval předseda SMS ČR Josef Bartoněk. Vyzvedl, že novela »přesune část finančních prostředků z rozpočtů čtyř největších měst v ČR (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň – pozn. redakce), která jimi doposud disponovala neoprávněně, směrem do venkovských regionů a dále poskytne přímo obcím prostředky původně vyčleněné na ministerské dotační tituly«. »Tím výrazně klesá prostor pro vznik korupčního jednání,« potvrdil předseda SMS ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *