Při konsolidaci starších úvěrů Hrádek nad Nisou vsadil na fixní úrok

Také Hrádek nad Nisou patří mezi města, která se vzhledem k vývoji úrokových sazeb během posledních let rozhodla vypsat veřejnou zakázku na sloučení svých dříve přijatých úvěrů s cílem dosáhnout úspor na úrocích.

Jak pro časopis Moderní obec uvedl starosta Josef Horinka, z minulosti město mělo několik otevřených úvěrových účtů s výší úrokové sazby kolem 5,87 % p. a., na různé typy investičních akcí. Ať už šlo o výstavbu domu s pečovatelskou službou, stavbu dopravního terminálu veřejné dopravy, nákup pozemků pro průmyslovou zónu, nebo o výstavbu kanalizace v části města apod. »Vzhledem k vývoji úvěrové politiky bank během posledních let se nám tato sazba samozřejmě začala jevit jako velmi nevýhodná a v jejím případném snížení jsme z pohledu rozpočtu města viděli relativně zajímavý prostor pro vytvoření úspory,« konstatoval starosta.


Nový moment do přípravy konsolidace úvěrů vnesla jednání v bankovních domech, předcházející výběrovému řízení na nového poskytovatele úvěru. Při těchto jednáních si zástupci Hrádku nad Nisou ověřili, že je právě ta nejvhodnější doba na vzetí si dalšího úvěru na podporu financování některých připravených investičních akcí ve městě. Součástí tendru se proto stala i poptávka po možném navýšení úvěru o dalších až 10 mil. Kč s tím, že i pro tuto částku bude platit vysoutěžená výhodnější úroková sazba a město ji bude moci využít až později. Radnice totiž pro chystané investiční akce teprve vybírala zhotovitele a předpokládala, že nastavená projektová cena díla se ještě o něco sníží. Proto se rozhodla vymínit si ve výběrovém řízení na sloučení (konsolidaci) svých tehdejších úvěrů i to, že nebude muset dočerpat »nový« desetimilionový úvěr pod hrozbou smluvní pokuty.

JAK MĚSTO POSTUPOVALO A PROČ A KTERÉ PODMÍNKY SI KLADLO

Město nejprve vysoutěžilo administrátora pro zpracování zadávacích podmínek a následné provedení vlastního výběrového řízení na konsolidaci stávajících úvěrů. Samotná veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení se uskutečnila v září 2012.

»Při přípravě zadávacího řízení bylo vyhodnoceno, že pro město je výhodný sedmiletý termín pro splácení nového úvěru. Sice by se nám tak proti tehdejšímu stavu zvýšila předpokládaná splátka jistiny o přibližně 0,4 mil. Kč, naopak se však předpokládala úspora na uhrazených úrocích zhruba 2,8 mil. Kč,« vysvětlil Josef Horinka.

»Do požadavků výběrového řízení jsme si zahrnuli i požadavek na možnost provedení mimořádné splátky bez smluvní pokuty, protože sankce za mimořádné splátky z původních smluv se mohly vyšplhat i na několik set tisíc korun. Požadovali jsme také zajištění úvěru jen bianco směnkou, neboť v minulosti byly úvěrové smlouvy podmíněny zástavou majetku města, což praktickému běžnému chodu města mohlo působit komplikace,« uvedl dále starosta Hrádku nad Nisou.

Do vlastního výběrového řízení se přihlásily tři bankovní ústavy. V prosinci 2012 město s vítězným uchazečem – Českou spořitelnou, uzavřelo smlouvu. Vedení města mile překvapila vítězná nabídka s úrokem 1,62 % na 7 let a s bankovním poplatkem 840 Kč za celé zmiňované období. Město si tak zhruba úsporou 3 mil. Kč připravilo prostor pro další investiční akce.

FIXNÍ, ČI POHYBLIVÁ SAZBA?

Josef Horinka také zdůraznil význam rozhodnutí města trvat na fixní úrokové sazbě a nepřistoupit na pohyblivou odvozovanou od úrovně mezibankovní úrokové sazby PRIBOR. »Města, která při konsolidaci svých úvěrů kývnou na pohyblivou sazbu, riskují, že tato sazba se může měnit v závislosti na možných ekonomických změnách v našem státě i s vazbou na úrokové sazby,« konstatoval Josef Horinka. »Klidně se může stát, že takové město sice dnes platí pohyblivou úrokovou sazbu pod 1 %, ale za dva roky může tato sazba vzrůst i na řekněme 4 %. Z mého osobního pohledu to znamená, že dané město vymění krátkodobý zisk za dlouhodobou nejistotu. Jistěže se mohu mýlit. Ale co v bankové sféře platí dnes, může být zítra už jinak,« podtrhl starosta.

A uzavřel: »Osobně jsem velmi rád, že jsme v Hrádku nad Nisou ke konsolidaci úvěrů sáhli. Mohu-li, rád bych všem starostům doporučil, aby se ani oni nebáli tento krok učinit, a uspořili tak veřejné finance pro své město či svou obec.«

 

Základní podmínky pro sloučení úvěrů Města Hrádek nad Nisou (okres Liberec)

 

Výše úvěru 25 055 000 + 10 000 000 v Kč
Měna úvěru úvěr bude poskytován v českých korunách
Doba splatnosti úvěru 7 let od počátku úvěru (tj. od 31. 1. 2013)
Úroková sazba fixní úroková sazba v % p.a. a platná po celou dobu splatnosti úvěru
Splácení jistiny úvěru formou pravidelných měsíčních splátek počínaje 31. 1. 2013 tak, že každá splátka bude splatná k poslednímu dni v měsíci
Platba úroku formou pravidelných měsíčních plateb
Splacení úvěru a úroků v Kč nebo ekvivalentní výši v měně zavedené jako platidlo v ČR platné v době splácení
zadavatel může uplatnit mimořádné splátky bez možných sankcí, úvěr lze splatit jednorázovou mimořádnou splátkou
Nedočerpání zadavatel požaduje možnost nedočerpání celé výše úvěru
Způsob zajištění bianco směnka dlužníka
Vedení platebního styku zadavatel nepřipouští požadavky na převedení stávajícího platebního styku do jiného bankovního ústavu
Hodnocení Celková cena úvěru včetně úroků, vedení běžného účtu a popřípadě nákladů předčasného splacení úvěrů

 

 

Mohu-li, rád bych všem starostům doporučil, aby se ani oni konsolidace dřívějších úvěrů nebáli, a uspořili tak veřejné finance pro své město nebo svoji obec.

Starosta Josef Horinka: Při slučování úvěrů bych osobně preferoval fixní úrokovou sazbu, a nikoliv pohyblivou odvozovanou od mezibankovní sazby PRIBOR.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *