Při výběru loga zvolili jednoduchost i symboliku

Logo, grafické ztvárnění pomocí písma či obrázku, pomáhá upevňovat povědomí o firmách, výrobcích, ale stále častěji i o veřejných institucích, obecní a městské úřady nevyjímaje. Jak ke svému logu přišla např. města Lanškroun a a Říčany?

Logo je základem tzv. vizuální identity dané společnosti nebo instituce. Aby správně plnilo svou reprezentativní funkci, mělo by být výstižné, zapamatovatelné a snadno aplikovatelné. Může být provázeno vhodným sloganem, který zapamatovatelnosti města či obce napomůže (ne naopak).

ŘÍČANY VSADILY NA »Ř«

O potřebě vytvoření jednotného vizuálního stylu se na radnici v Říčanech (asi 14 120 obyv., okr. Praha-východ) hovořilo delší čas. K propagaci město dosud využívalo pouze znaku a z něj vycházející škálu barev.


Nejdříve byla oslovena vytipovaná grafická studia, avšak jejich návrhy nesplnily požadavky vyhlašovatele. Následovala veřejná soutěž, jež trvala od listopadu 2012 do ledna 2013. V ní hodnoticí komise složená ze zástupců města, profesionálů z oblasti marketingu, designu a architektury vybrala anonymním bodovým hodnocením z devíti návrhů ten vítězný – z dílny pardubické společnosti 2oom s. r. o.

Tajemník města a člen hodnoticí komise Tomáš Mařík k návrhu logu, jehož jádrem je velké tiskací písmeno »Ř«, uvedl: »Hlavním kritériem hodnocení bylo splnění moderního korporátního stylu, tj. tvarová jednoduchost, čistota stylu a srozumitelnost. Hodnotili jsme i použitelnost loga například na reklamní předměty a plakáty.«

Ve vítězném vizuálu převažuje zelená barva, což je pro Říčany novinkou. Jsou totiž vnímány i prezentovány jako zelené město na okraji velké Prahy, které je branou na venkov, do okolní přírody s nabídkou kromě jiného i prostřednictvím svazku obcí Ladův kraj bohaté škály outdoorových aktivit. Připraveny jsou i modré varianty.

Obraz města doplňuje slogan: »Řekni Říčany!«, což starosta Vladimír Kořen komentoval: »Říčany jsou největším městem na světě, které začíná na Ř, jsme na to hrdí. Řím je řádově větší, ale přeptejte se Itala, aby řekl řádně jméno svého hlavního města. Ř neřekne.«

Nový vizuál zahrnuje kromě loga, základní a doplňkové písmo a návrhy použití. Vše je zpracováno v manuálu, který obsahuje povolené varianty, barevné mutace, konstrukci loga, ochrannou zónu, nepovolené varianty i návrh podoby www stránek. (Nový web bude spuštěn ještě letos.) Celkové náklady na vizuál včetně skicovného účastníkům na druhém a tře-tím místě jsou necelých 86 tisíc korun.

LANŠKROUN – ZEMSKÁ KORUNA

Město Lanškroun (asi 10 130 obyv.) si své logo vybralo rovněž na základě veřejné soutěže. O vítězi však nerozhodli profesionální grafikové, ale komise složená z učitelů výtvarné výchovy. Autorkou vítězného návrhu je Draha Kurucová z Atelieru SID Brno.

Co přesně logo symbolizuje? »Má-li město v názvu tak jednoznačnou charakteristiku jako právě Lanškroun, stačí uchopit dvě slova: zemská koruna,« vysvětlila Drahomíra Lišková z kanceláře starostky. »Je-li navíc město zasazeno do krásné, zvlněné krajiny pod Králickým Sněžníkem, nabízejí se tvary a barvy samy. Městu dávají tvar i význam lidé a stopy jejich činnosti. Lidé tvoří tu pravou Korunu zemskou.«

Logo je využíváno také při běžné korespondenci, na pozvánkách, tiskových zprávách, objednávkách, je i na všech propagačních předmětech města a na vizuálním značení, přesněji na informačním systému městského úřadu (cedulky u dveří, informační tabule).

Logomanuál vznikl teprve v červnu ro-ku 2012, kdy byla vydána i Směrnice pro jeho použití. Jejím účelem je zajistit jednotnou formu materiálů vytvořených v rámci činnosti města Lanškrouna, městské policie a MěÚ a přispět k profesionální prezentaci a efektivitě prostředků vynakládaných v oblasti komunikace a reklamy. Všichni zaměstnanci zařazení do MěÚ a MP musí používat šablony a vzory, které vycházejí z logomanuálu.

Kolik peněz město zaplatilo za návrh loga? Přestože za vítězství byla v soutěži vypsána odměna 10 tisíc korun, autorka si ji podle Drahomíry Liškové nenárokovala kvůli blízkému vztahu k Lanškrounu.

Nové logo města Říčany se doslova točí kolem velkého tiskacího »Ř«.

Lidé, jejich domy a zemská koruna daly základ logu města Lanškroun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *