01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přichází JESSICA...

Současný model dotačního přerozdělování prostředků z Evropské unie zřejmě v blízké budoucnosti získá efektivnější alternativu. Umožní ji zavedení nového finančního nástroje JESSICA.

Přednosti nového modelu spočívají v efektivnějším způsobu financování rozvojových projektů, dlouhodobém charakteru a návratnosti investic i v menších administrativních nárocích na správce a potenciální příjemce těchto peněz. I proto jeho zavedení podporuje Evropská komise, která dohlíží na přerozdělování peněz z evropských fondů.

Nástroj JESSICA by mělo do konce letošního roku poznat až osm regionů v členských státech EU. Nový model se jako první v České republice snaží zavést v Moravskoslezsku. Předznamenal to vznik tzv. Memoranda o porozumění, které podepsali letos v červenci zástupci Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko a Evropské investiční banky. Memorandum je důkazem společné ochoty obou subjektů pokračovat v zavádění modelu JESSICA.

VÝHODY NOVÉHO NÁSTROJE

JESSICA je zkratkou anglického Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Je to jeden z finančních nástrojů, které umožňují využít prostředky z evropských strukturálních fondů návratnou formou. Funguje na principu investic do finančně návratných projektů v městských oblastech, a to různými formami půjček, úvěrů, vlastních podílů nebo záruk nejen veřejným, ale i soukromým investorům. "JESSICA otevírá nové možnosti pro veřejné i soukromé investory a jejich dlouhodobé záměry investovat v městských oblastech. Předností nového nástroje je zejména operativnost ve využití evropských zdrojů. Nabízí také administrativně méně náročnou cestu k evropským penězům a jejich využití za výhodnějších podmínek, než je tomu v tržním prostředí. Pro dlouhodobý charakter a návratnost investic preferuje Jessicu i Evropská komise," uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko David Sventek. Dlouhodobost je velkou výhodou pro potenciální příjemce těchto peněz - realizace projektů není omezena pouze jednotkami let, jako je tomu v případě aktuálního modelu poskytování dotací. Změnou proti současnému dotačnímu systému a jeho nastavení je i návratnost investovaných peněz. Zatímco zaměření většiny operačních programů předpokládá podporu projektů s převážně socioekonomickými přínosy, JESSICA je založena na vyhledávání a financování projektů s potenciálem generovat budoucí příjmy.

JAK JESSICA FUNGUJE?

Předpokladem zavedení nástroje JESSICA je založení holdingového fondu, z něhož půjdou peníze do fondu nebo více fondů rozvoje měst. V Moravskoslezsku se zatím uvažuje o jednom nebo maximálně dvou fondech rozvoje měst. Do budoucna ale jejich počet není omezen a bude záležet na zájmu dalších investorů. Fondy mohou být vymezeny jak teritoriálně, tak obsahovým zaměřením podpory. O peníze se pak mohou ucházet různé subjekty se svými investičními záměry. Výhodou proti dotačnímu systému je také různorodost a komplexnost financování projektů. Moravskoslezsko získá na vznik fondu nejméně půl miliardy korun z Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Jsou to peníze určené na regeneraci brownfields, o které byl doposud jen minimální zájem. Otevřou se tím nové možnosti pro veřejné i soukromé investory, jejichž potenciál na získání dotace z programu byl velmi omezený. Prvně vložené peníze tak zůstanou ke stejnému účelu, rozšíří se ale možnosti jejich využití.

NEJDE JEN O EVROPSKÉ DOTACE

"Půlmiliardová pobídka z ROP Moravskoslezsko umožní založit holdingový fond. Ten bude připraven vstřebávat v mnohem větší míře i další prostředky. Mohou to být peníze z jiných operačních programů, veřejné i soukromé zdroje, kapitál bank a dalších finančních institucí. Z holdingového fondu budou prostředky směrovány do jednotlivých fondů rozvoje měst. Za jasně daných podmínek se o ně budou moci ucházet koncoví uživatelé," upřesňuje fungování nového nástroje Sventek. Zároveň zdůrazňuje otevřenost nástroje JESSICA pro další potenciální vklady soukromých i veřejných institucí a možnosti pro budoucí využití peněz ze strukturálních fondů. "V případě finančních prostředků EU nemusí jít pouze o zdroje z programového období 2007-2013 a z ROP Moravskoslezsko. Nabízí se prostor i pro další operační programy. A hlavně pro následující léta, kdy evropských dotací ubude a půjde o jejich efektivnější využití," dodává David Sventek.

ZÁJEM INVESTORŮ BY BYL

Zájem potenciálních investorů o peníze z nového fondu i legislativní soulad potvrdila předběžná studie realizovatelnosti nástroje JESSICA v Moravskoslezsku, kterou financovala Evropská komise spolu s Evropskou investiční bankou. Studii jako podklad pro podepsání memoranda zpracovala česká pobočka společnosti PricewaterhouseCoopers. Memorandum umožní vypracovat podrobnější studii, na jejímž základě budou stanoveny konkrétní podmínky pro zavedení modelu JESSICA, vznik holdingového fondu a fondů rozvoje měst. Následovat musí také potvrzení relokace peněz z ROP Moravskoslezsko monitorovacím výborem programu. Pokud se tyto podmínky podaří naplnit, Moravskoslezsko bude prvním regionem v České republice, který využívá nový nástroj finančního inženýrství.

MICHAL SOBEK
manažer vnější komunikace Úřad Regionální rady Moravskoslezsko

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down