Příklady ze zahraničí pro inspiraci aneb Nebojte se lokálek /10

V tomto díle seriálu si ukážeme jeden dobrý příklad znovuzrození regionální tratě, která byla téměř kompletně zničena povodní. Je to příklad ze zahraničí, ale hned v následujícím díle si ukážeme, že téměř shodný příběh se odehrál i u nás.

Je vidět, že špatná legislativa a nedostatek finančních zdrojů vůbec nemusí být nepřekonatelnou překážkou ani u nás. Rozhodující ovšem je mít zájem, snahu, schopnosti a vytrvalost. Nejdříve tedy příklad z Rakouska.

RAKOUSKÁ REGIONÁLNÍ TRAŤ ZELL AM SEE – KRIMML

V roce 2005 povodeň tuto historickou úzkokolejnou trať Pinzgauerbahn smetla a ne-chala za sebou v lepším případě trosky, ve většině trasy však vůbec nic. Správce trati – státní společnost, spolu s provozovatelem – monopolním státním dopravcem, navrhl trať zrušit. Obce podél trati a kraj (spolková země Salzburg) se však rozhodly trať nejen obnovit, ale posunout ji na úroveň 21. století. V řadě míst byla absolutně zničena, a tak bylo snazší ji položit v nové trase, která byla buď přímější – a proto rychlejší, nebo blíže k obcím. I když Rakousko není novým členem Evropské unie, bylo v tomto případě 80 % nákladů obnovy uhrazeno z Bruselu. Je-li totiž zřejmá aktivní snaha ze strany municipalit, jde vše. EU totiž ekologickou regionální železniční dopravu obecně velmi podporuje a ve svém příštím plánovacím období 2014-202 se ji rozhodla podpořit ještě více.

Výsledkem společného úsilí obcí a spolkové země je v podstatě nový, moderní, regionální železniční systém atraktivní jak pro obyvatele regionu, tak turisty. Železnice se v této turistické oblasti (Zell am See, zimní středisko Kaprun, Krimmelské vodopády apod.) stala další atrakcí a osou rozvoje a života regionu. Hned první rok po otevření přesáhl počet cestujících 0,8 mil., což byl čtyřnásobek(!) původního počtu.

Při přestřihávání pásky otvírající takové dílo veřejnosti obvykle zaznívají velká slova. Uveďme jen některá hovořící za vše. Náměstek hejtmana spolkové země Salzburg Dr. Wilfried Haslauer při této příležitosti prohlásil: »Společně se nám podařilo něco, co lze jinak považovat jen za těžko splnitelné. Celková investice činila 32,3 mil. eur. Navíc spolková země financuje statisíci eur i provoz dráhy. Další peníze se investují do reklamy na trať ve vazbě na turistický ruch. To vše dává veřejnosti jasný signál, jaký je vztah politiků spolkové země Salzburg k regionální železniční dopravě.«

Významný podíl na znovuobnovení železnice mají obce na její trase. Nejenže pečují o zastávky a aktivně železnici propagují, ale kvůli změně trasování rekonstruované železnice významně podpořily také získání nutných pozemků. Některé obce dokonce bezplatně poskytly své pozemky jen proto, aby se k nim železnice co nejvíce přiblížila! V české praxi je takový přístup takřka ne-uvěřitelný… Nově rekonstruovaná železnice však slouží i jako protipovodňové opatření pro obce a také sama je mnohem lépe než dříve ochráněna proti účinkům velké vody

Gunter Mackinger, ředitel nynějšího provozovatele – soukromé společnosti SLB, prohlásil: »Trať má dlouhou minulost, ale hlavně velkou budoucnost jako páteř regionální dopravy v 21. století. To dokazuje pozitivní trend v počtu cestujících i další plánovaná výstavba stanic a zastávek, přičemž se aktivně pracuje na prodloužení trati až ke Krimmelským vodopádům.«

PETR TEJKL

poradce v oboru dopravního marketingu

Co je dobré vědět

Evropská unie regionální ekologickou železniční dopravu obecně velmi podporuje a v příštím plánovacím období se ji rozhodla podpořit ještě víc.

Úzkokolejnou trať (rozchod 760 mm) Zell am See – Krimml nyní úspěšně provozuje soukromá společnost SLB.

ILUSTRAČNÍ FOTO: ARCHIV SLB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *