Přínos dotací z regionálních programů už můžeme vidět

Regionální operační programy u nás patří k těm nejúspěšnějším v čerpání dotací z Evropské unie. Například Regionální operační program (ROP) Jihovýchod, který se uskutečňuje na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, se může pochlubit už více než 420 ukončenými projekty za zhruba 11,2 mld....

Regionální operační programy u nás patří k těm nejúspěšnějším v čerpání dotací z Evropské unie. Například Regionální operační program (ROP) Jihovýchod, který se uskutečňuje na území Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, se může pochlubit už více než 420 ukončenými projekty za zhruba 11,2 mld. korun. Navíc již nyní splňujeme podmínku tzv. pravidla N+3 pro konec příštího roku – nehrozí nám tedy žádné vracení financí do evropské pokladny.

Dotace z tohoto programu mají konkrétní přínos pro rozvoj regionu. Díky nim vzniklo například 420 lůžek v objektech sociálních služeb. Spolufinancované projekty v nemocnicích pomáhají léčit každoročně na 150 tisíc hospitalizovaných a 500 tisíc ambulantních pacientů.

Školy a předškolní zařízení, jejichž projekty získaly podporu, navštěvuje přes 31 tisíc školáků a předškoláků. Po komunikacích, křižovatkách a mostech, které byly postaveny za podpory ROP Jihovýchod, denně projede na 340 tisíc vozidel…

V těchto měsících přitom rozhoduje vláda o tom, jaké priority bude mít kohezní politika z pozice České republiky a v jaké struktuře budou fungovat operační programy v budoucnu. Musím říci, že jsme na úrovni Asociace krajů ČR zatím nenašli s vládou společnou řeč zejména v otázce dalšího fungování regionálních operačních programů. Ty mají být zrušeny a nahrazeny společným operačním programem, který by se řídil z Prahy. To považuji za krok zpět. Věřím, že společným jednáním mezi vládou, Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR dojdeme k praktické dohodě a přínosnému řešení.

Naší snahou je, aby nevyčerpané prostředky z centrálních programů byly přesunuty na regionální úroveň. Povedlo se to zatím bohužel jen ve velmi omezené míře. V této aktivitě však neustaneme a nadále budeme žádat vládu, aby ještě v současném programovacím období 2007-2013 část těchto peněz převedla do regionálních operačních programů, a pokusíme se tyto prostředky nabídnout v dodatečných výzvách.

Zároveň se nacházíme v období, kdy se jedná o prioritách pro další programovací období Evropské unie v letech 2014-2020. U nás na jižní Moravě se na těchto prioritách chceme shodnout průřezově v rámci krajského zastupitelstva. Současně zapojujeme do této diskuse i nejširší veřejnost, neziskový sektor a profesní komory.

Podle dosavadních diskusí se ukazuje, že k prioritám jižní Moravy bude patřit vyřešení stěžejních dopravních staveb, s nimiž bezprostředně souvisí hospodářský rozvoj regionu. Soustředíme se rovněž na využití vědecko-výzkumných možností kraje. Stranou nezůstane ani úsilí o zvýšení zaměstnanosti a rozvoj strategických projektů v cestovním ruchu a lázeňství. Na programu bude také dobudování infrastruktury sociální péče a školství.

 

JUDr. MICHAL HAŠEK
hejtman Jihomoravského kraje, předseda Asociace krajů ČR a místopředseda Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod

 

Naší snahou je, aby nevyčerpané prostředky z centrálních operačních programů byly přesunuty na regionální úroveň.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *