Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Pro obnovu majetku po živelní pohromě

V průběhu letošního roku postihly území České republiky živelní události, především v květnu a v srpnu. V této souvislosti připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj novou výzvu k podávání žádostí v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Žádosti o dotaci lze...

V průběhu letošního roku postihly území České republiky živelní události, především v květnu a v srpnu. V této souvislosti připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj novou výzvu k podávání žádostí v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách.

Žádosti o dotaci lze podávat až do letošního 31. října. Příjemcem dotace může být obec nebo kraj, na podprogram je vyčleněno celkem 50 mil. Kč.

Dotační titul je určen pro případy, kdy pro postižené území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav. Cílem je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti obcí a krajů, a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou v roce 2014. Při podání více žádostí jedním žadatelem je nutné, aby u nich uvedl prioritu.

Elektronická Žádost o poskytnutí dotace je na webové adrese: http://www3.mmr.cz/zad. Listinnou podobu žádosti se všemi přílohami doručí žadatel do podatelny MMR ČR osobně nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Informace o podpoře si lze vyžádat v informačním centru na telefonních číslech: 224 861 282, 224 861 138, případně na e-mailové adrese: info@mmr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *