Pro úspěch sbírky je důležitý příběh památky

Druhý ročník konference zaměřené na financování památek »MÁME VYBRÁNO« se věnoval dárcovství. Novinkou byly panelové diskuse a nechybělo ani slavnostní předání cen výhercům soutěže veřejných sbírek.

Konferenci pořádal Institut pro památky a kulturu, o.p.s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním památkovým ústavem 17. září v klášteře dominikánů v Praze.

V dopoledním bloku načerpali účastníci informace o možnostech obcí při obnově památek v novém programovacím období EU. V tom předchozím (současném) bylo pro památky z evropských fondů využito 11,25 mld. Kč a ze státního rozpočtu dalších 4,3 mld. Kč. Další příspěvek se věnoval roli místních akčních skupin a jejich pomoci při financování památek. V současnosti je přes ně v realizaci 1209 takto zaměřených projektů o celkové výši 602 mil. Kč. Následující blok sledoval problematiku adopce památek a mecenášství. Jitka Tůmová, předsedkyně Občanského sdružení Pod Studencem, hovořila o adopci schodů na rozhlednu na vrchu Studenec u České Kamenice, která vynesla 400 tisíc korun a zapojila do obnovy technické památky širokou veřejnost. Eva Sochorová se podělila o zkušenosti Mecenášského klubu Národního divadla.

První ze tří panelových diskusí se věnovala úspěšnosti veřejných sbírek. Opakovaně zaznělo, že důležitý je příběh památky a dobrá prezentace záměru vyhlašovatele. V diskusi zaměřené na marketing financování památek se hovořilo především o práci a komunikaci s médii. Diskutující také upozornili na výhody i omezení využívání sociálních sítí. Třetí sledovanou oblastí byl on-line fundraising v praxi, tedy získávání finančních prostředků díky novým technologiím. Hovořilo se o sociálních sítích, videoprezentacích, dárcovských zprávách DMS ale také o transparentních účtech.

PAMÁTKY BUDÍ STÁLE VĚTŠÍ ZÁJEM

Během slavnostního večera byly předány ceny vítězům soutěže veřejných sbírek MÁME VYBRÁNO. O cenu veřejnosti se utkalo 118 sbírek, celkem pro ně hlasovalo víc než 9 tisíc lidí, téměř pětkrát víc než v prvním ročníku. Cenu veřejnosti MÁME VYBRÁNO získala Sbírka na stavbu nových varhan v kostele sv. Martina v Třebíči.

V kategorii Finančně nejúspěšnější sbírka ukončená v roce 2012 svedlo klání 57 veřejných sbírek. Převažovaly ty na záchranu sakrálních památek: kostelů, kaplí, varhan, soch, zvonů apod. Zvítězila Sbírka na zvony pro baziliku na Svatém Hostýně (4,2 mil. Kč). Ve sbírkách ukončených v roce 2012 se vybralo 20,5 mil. Kč, průměrná výše na jednu sbírku činila 360 tis. Kč. Nejlépe prezento-vanou sbírkou v roce 2013 je Sbírka na stavbu velkých varhan pro Svatou Horu.

Další informace naleznete na portálu PROPAMÁTKY (včetně rozhovorů s vítězi, návodu na uspořádání veřejné sbírky či seriálu Jak získat více peněz na obnovu památek): www.propamatky.info

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *