Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Proběhla Národní konference Venkov 2013

Víc než čtyři sta účastníků Národní konference Venkov 2013 se ve dnech 1.-3. října sešlo v Hranicích a v nedalekých lázních Teplice nad Bečvou v Olomouckém kraji.

Na konferenci se hovořilo zejména o nutnosti posílit vliv obcí v politice venkova a o potřebě jejich silnějšího hlasu při rozdělování evropských dotací v příštím plánovacím období EU 2014-2020 ve prospěch venkova.

»V nejbližší době budeme usilovat o podpis memoranda mezi ministerstvy pro místní rozvoj, životního prostřední a zemědělství o využití prostředků převedených z evropského zemědělského fondu do kohezních fondů EU ve prospěch infrastruktury obcí,« uvedl předseda Národní sítě MAS ČR Ing. František Winter, jenž shrnul závěry pracovní skupiny Zemědělství a venkov. Doplnil, že dalšími požadavky jsou vytvoření snazších podmínek pro obnovu živočišné výroby, zamezení záborům zemědělského půdního fondu a zastavení procesu úbytku zemědělské půdy a snižování kvality půdy. »Je třeba dotačně podpořit údržbu o opravu základních melioračních zařízení, učinit opatření ke snížení administrativy a byrokracie a také řešit problémy převodem z nárokového I. pilíře Společné zemědělské politiky EU do rozvojovějšího II. pilíře,« dodal František Winter.


Využití integrovaných nástrojů budoucí kohezní politiky EU se stalo jedním z hlavních témat diskuse. Na základě dohody ve Špindlerově Mlýně, potvrzené v Bukovanech u Kyjova, účastníci konference pro budoucí operační programy považují 50 mld. Kč v rámci komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), které by řešily místní akční skupiny (MAS), 60 mld. Kč v rámci integrovaných teritoriálních investic (ITI) pro rozvojové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR, 100 mld. Kč v rámci ITI všech krajů a 40 mld. Kč v rámci integrovaných plánů rozvoje území (IPRÚ) pro města nad 25 tisíc obyvatel a přilehlé oblasti.

 

Ze závěrů Národní konference Venkov 2013

Téma: Komunální politika

Žádné náhlé a velké změny. Zachovat současný princip voleb, kde si mohou voliči vybírat kandidáty napříč stranami.

Posílení většinových prvků ve volebním zákoně tak, aby kandidáti, kteří mají nejvíc hlasů, byli zvoleni. Většinové principy posílit zejména pro menší obce.

Volit starostu musí zastupitelstvo ze svých členů. (Odmítnutí přímé volby.)

Poměrný systém uplatnit i ve velkých městech (Praha, Olomouc).

Změnit obvody voleb do Senátu tak, aby byly přirozené a odpovídaly alespoň hranicím krajů.

Zavést tzv. korespondenční volbu (hlasování na dálku) pro komunální volby a všechny další druhy voleb.

Téma: Spolupráce obcí

Žádné zásadní velké změny. Využít a posílit dosavadní spolupráci na bázi dobrovolných svazků obcí. Nevytvářet žádné nové struktury.

Ve veřejné správě využít zkušenosti odborných kapacit pracovníků MAS, kteří mají přirozenou autoritu v regionu.

Spolupráci v regionu musí řídit zástupci obcí, nikoliv starosta či úředníci z ORP.

Snížit hranici 1000 obyvatel pro vznik nových obcí. Slučování obcí pouze dobrovolné.

Národní konference Venkov 2013 se uskutečnila ve dnech 1.-3. října.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *