Autor
Kategorie:
Ekonomika

Problém zatím kritický není, ale má tendenci prohlubovat se

Dokud se nevracely zaměstnancům bonusy na děti a neexistovalo společné zdanění manželů, obce vlastně ani chybou v zákoně o nic nepřicházely. Jakmile však stát začal prostřednictvím slev na dani a daových bonusů řešit sociální problémy, dopadlo to i na příjmy obcí.

Tvrdí to místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Ing. Jana Juřenčáková. Na mysli přitom má současný způsob převodu daně z příjmů fyzickách osob ze závislé činnosti (viz i text na str. 14 – pozn. redakce). Vůbec nejde o problém, který by se zčistajasna vynořil teprve až nyní. Jenže právě v posledních letech, v souvislosti s finanční krizí a ekonomickou recesí, se stává pro obce palčivější. Přibývá zaměstnanců, kteří přiznání daně z příjmů podávají sami a zcela správně a naprosto legálně zároveň neopomenou snížit si základ daně o každou možnou odpočitatelnou položku.


Také obce velmi dobře vědí, že letos se jejich daňové příjmy patrně zvyšovat nebudou – a pak je každá koruna dobrá. Je přece rozdíl mezi tím, obdrží-li obec v rámci 30% motivační části svého podílu na rozpočtovém určení daní například sice pouhé 3,17 Kč za jednoho konkrétního zaměstnance na svém území se superhrubou roční mzdou 295 315 Kč, nebo je-li jí za téhož zaměstnance dodatečně strženo z jejího podílu na sdílených daních 2580 Kč, jak to názorně dokládá příklad v boxu nahoře na str. 14 v textu Ing. Ivany Schneiderové.

SMS: ZÁSADNÍ NÁRŮST PŘÍPADŮ NEEVIDUJEME, ALE ZÁLEŽITOST CHCEME ŘEŠIT

»Sdružení místních samospráv ČR (SMS) se tímto problémem zabývalo již v letech 2009-2010 po připomínkách některých svých členů,« uvedl předseda SMS Ing. Josef Bartoněk. Podle jeho slov požadavek na změnu byl uplatněn v rámci pracovní skupiny pro přípravu nového zákona o rozpočtovém určení daní. Pracovníci Ministerstva financí tehdy po provedeném šetření konstatovali, že jde o ojedinělé případy, kdy dopady do financování obcí nejsou natolik významné, aby kvůli tomu ministerstvo podávalo podnět ke změně zákona.

»Zatím jsme nezaznamenali zásadnější nárůst těchto případů či objemu strhávaných daní. Protože však SMS se stávajícím stavem nesouhlasí – a to zejména kvůli nesystémovosti této přetrvávající praxe, vyvineme v následujícím období tlak na novelizaci příslušného zákona,« dodal Josef Bartoněk.

Josef Bartoněk

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *