01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proč by se obce měly zapojit do mezinárodního procesu BISE

Komunální energetika je v Evropě stále aktuálnějším tématem. Nejde pouze o zásobování různými druhy energií. Začíná se řešit i snižování energetické náročnosti, ať již v souvislosti s vysokou zátěží emisemi, klimatickými změnami nebo se zvyšováním cen energií. Je ale pravda, že se ve městech řeší...

Komunální energetika je v Evropě stále aktuálnějším tématem. Nejde pouze o zásobování různými druhy energií. Začíná se řešit i snižování energetické náročnosti, ať již v souvislosti s vysokou zátěží emisemi, klimatickými změnami nebo se zvyšováním cen energií. Je ale pravda, že se ve městech řeší příliš mnoho každodenních a krátkodobých problémů a na koncepční a strategická rozhodnutí v energetice často nezbývá čas.

Města bez energetické koncepce a funkčního energetického managementu mnohdy ani netuší, jaké možné kroky a v jakém pořadí lze podniknout k dosažení úspor energie. Nejednou slýcháme spíše stížnosti na malou možnost ovlivnit městské energetiky s poukazem na to, že města nemají vliv ve společnostech zásobování teplem, v provozování rozvodů tepla, že nevlastní již žádné byty apod., nebo stížnosti na potřebu vysokých investičních nákladů.

Z toho vyplývá ztráta motivace i zájmu o uvedené téma. Spotřeba energie zůstává mnohdy značně (a zbytečně) vysoká. Nejen na veřejné rozpočty by blahodárně působilo praktické uplatnění hesla "nejlepší energie je ta, kterou vůbec nemusíme vyrobit, respektive zakoupit".

Vybrané příklady z České republiky ukazují, že úspory energie jsou možné. Například Městská část Praha 12 snížila spotřebu tepla v několika vybraných školách bez potřeby jakýchkoli základních investic.

V tomto případě byla využita metoda Energy performance contracting, jinými slovy soukromý subjekt investoval své finanční prostředky do úsporných opatření, které mu byly splaceny z úspory nákladů na vytápění. Město na takovém projektu vždy "vydělá" snížením výdajů na vytápění.

Jiným úspěšným projektem úspor byly investice Městské části Brno-Lískovec do regenerace panelových domů. Zkušenosti jsou popsány v knize Ing. Jany Drápalové (viz rámeček).

Protože si města vzájemně nekonkurují, může být jejich spolupráce efektivnější a upřímnější. Také na této myšlence stojí mezinárodní proces BISE (Better Integration of Sustainable Energy), volným překladem Aktivní udržitelná politika v komunální energetice.

Výměna informací, vytváření partnerství a prezentace osvědčených projektů, to jsou základní cíle procesu BISE. Partnerství mezi městy často vede k navázání spolupráce jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Obce a města tak získávají lepší příležitost zúčastnit se mezinárodních projektů zaměřených na úspory energie, které mohou čerpat finanční podporu z fondů Evropské unie.

Proces BISE organizuje evropská síť měst Energie Cités a v ČR partnerská organizace PORSENNA, o. p. s., ve spojení s Národní sítí Zdravých měst ČR. Účastní se ho jak nové přidružené země Evropské unie, tak země kandidátské, Ukrajina a země Balkánu.

Zástupci měst z různých států bývalého východního bloku, která jsou aktivní v oblasti energetiky, se každoročně setkávají na mezinárodním BISE fóru. První české setkání zájemců o spolupráci tohoto druhu se uskutečnilo v dubnu minulého roku v Hradci Králové. Věříme, že se tato tradice mezi našimi municipalitami bude dále úspěšně rozvíjet.

Města a obce, která se zapojí do mezinárodního procesu BISE, mohou zprvu očekávat informační servis o aktuálních akcích a o nabídce projektů udržitelné energetiky. Pokud je ten který projekt zaujme, mohou se následně podílet na jeho realizaci.

Předpokládáme, že BISE pomůže i našim samosprávám nastartovat udržitelnou komunální energetiku, případně proces, který povede k jejich vlastní energetické soběstačnosti.

Eliška Vejchodská
PORSENNA, o. p. s.

Rámeček:

Může se hodit
Více informací o mezinárodním procesu BISE je možné získat na internetové adrese www.porsennaops.cz/bise nebo www.nszm.cz. Lze si i napsat na e-mail: ops@porsenna.cz.

Literatura: Drápalová Jana: Regenerace panelových domů. Krok za krokem. ERA, 2006.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down