Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Proces pozemkových úprav zrychlí

Po 1. lednu 2013 zahájil činnost Státní pozemkový úřad (SPÚ), který vznikl spojením agend dosud vykonávaných Pozemkovým fondem ČR a pozemkovými úřady, které působily v okresních městech jako součásti Ministerstva zemědělství. Nový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012, schváleným před koncem loňského...

Po 1. lednu 2013 zahájil činnost Státní pozemkový úřad (SPÚ), který vznikl spojením agend dosud vykonávaných Pozemkovým fondem ČR a pozemkovými úřady, které působily v okresních městech jako součásti Ministerstva zemědělství.

Nový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012, schváleným před koncem loňského roku. »Česká republika konečně získala jednotnou instituci s působností v oblasti privatizace a správy státní půdy, pozemko-vých úprav, restitucí a ochrany půdního fondu,« vyjádřil se ministr zemědělství Petr Bendl.


Struktura SPÚ sestává z pražského ústředí, 18 odloučených pracovišť, 14 krajských pozemkových úřadů a jejich 77 poboček. Působnost úřadu zahrnuje:

vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon č. 229/1991);

pozemkové úpravy (zákon č. 139/2002);

převod majetku státu na jiné osoby (zákon č. 92/1991);

převod zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (dosud zákon č. 95/1999, nově v zákoně o SPÚ).

Nový úřad také mj. převzal od Pozemkového fondu ČR roli povinné osoby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon č. 428/2012) a bude řešit rovněž vydávání restituovaného majetku církvím.

Začátkem února představil nově jmenovaný ředitel SPÚ Petr Šťovíček priority svého úřadu. Významným úkolem má být urychlení procesu pozemkových úprav, jež často brání smysluplnému rozvoji území a komplikují účinnou ochranu půdy před erozemi. »Do konce března navrhneme opatření, která by umožnila zásadní zvýšení tempa realizace pozemkových úprav,« uvedl ředitel s tím, že ambicí je posunutí očekávaného horizontu dokončení úprav z roku 2035 na rok 2025.

K prioritám Státního pozemkového úřadu patří též urychlení procesu pozemkových úprav (PÚ). Na snímku příklad protierozního opatření – ochranný zelený pás.
FOTO: archiv

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *