Program JESSICA: 609 mil. Kč nyní, za dva roky i dvě miliardy

Už od ledna 2014 začne fungovat nový program JESSICA, který bude 41 vyjmenovaným městům s integrovanými plány rozvoje města (IPRM) nabízet nízkoúročené úvěry na opravy a modernizaci bytových domů ve znevýhodněných zónách. Výhodné úvěry začne poskytovat i na zřízení sociálních bytů.

Bude to možné na základě smlouvy, kterou na samém konci října uzavřel Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) s Komerční bankou, a. s. Ta se tak jako vítěz veřejné zakázky stala správcem Fondu rozvoje měst (FRM), do nějž bylo z Integrovaného operačního programu (IOP) rozvoje pilotně alokováno 609 mil. Kč.

Finanční prostředky z FRM jsou určeny na podporu znevýhodněných zón v celkem 41 městech, která mají v České republice schválený vlastní integrovaný plán rozvoje města. Většina (559 mil. Kč) z celkové sumy má být poskytována na nízkoúročené úvěry již od referenční sazby EU 0,75 % p. a., a to na rekonstrukce a modernizace bytových domů, ať už jsou ve vlastnictví města, bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek, obchodních společností či fyzických i dalších právnických osob.

ŠANCE SOCIÁLNÍMU BYDLENÍ

Menší díl (50 mil. Kč) z celkové částky je připraven na poskytování ještě výhodnějších, případně až pod úroveň evropské referenční sazby nízkoúročených úvěrů, sloužících na vznik moderního sociálního bydlení formou rekonstrukcí nebytových prostor nebo modernizací bytů. Podle vyjádření 1. náměstka ministra pro místní rozvoj Ing. Daniela Brauna, MA, ministerstvo spolu se SFRB zvolily tuto 50milionovou sumu pro sociální bydlení na základě expertních odhadů – ale také s přihlédnutím ke skutečnosti, že v České republice dosud sociální bydlení nebylo podobným zásadním způsobem podpořeno. Další z náměstků ministra Ing. Miroslav Kalous, jenž má v gesci územní a bytovou politiku, proto očekává, že těchto 50 mil. Kč bude bezezbytku vyčerpáno.

Příjemci této podpory mohou být přímo města, případně jejich příspěvkové, neziskové organizace. Modelové příklady toho, jak může být sociální bydlení z Fondu rozvoje měst ve vybraných 41 sídlech podpořeno, uvádíme v tabulkách dole na této straně.

NAJDETE V SEZNAMU I SVÉ MĚSTO?

Na www.programjessica.cz je vyvěšen nejen seznam měst, v nichž se díky jejich schválenému IPRM otevírá příležitost dosáhnout na podporu z Fondu rozvoje měst spravovaného Komerční bankou, ale dokonce také konkrétních ulic, nacházejících se v problémových zónách.

Jde o tato města: Bohumín, Brno, Břeclav, České Budějovice, Český Těšín, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Kopřivnice, Kroměříž, Liberec, Litvínov, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Orlová, Ostrava, Pardubice, Písek, Přerov, Příbram, Strakonice, Tábor, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Vsetín a Znojmo.

MOTIVACE PRO BUDOUCNOST

Pilotní alokace 609 mil. Kč do FRM má být vyčerpána nejpozději do konce roku 2015. Pokud se to podaří, pak podle ministra pro místní rozvoj v demisi Mgr. Františka Lukla, MPA, bude možné od roku 2016 čerpat na tyto účely až 2 mld. Kč ročně.

Ke zdaru programu JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) by měl přispět rovněž fakt, že Komerční banka jako správce Fondu rozvoje měst má kromě zkušeného týmu pro administraci tohoto projektu i širokou distribuční síť dostupnou zájemcům o podporu ve všech 41 městech.

Co v souladu s programem JESSICA znamená

Bytový dům:

– více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena;

– má nejméně čtyři samostatné byty;

– budova je zkolaudována jako bytový dům nebo dům s byty.

Sociální byt:

– základním vybavením je určen pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k trvalému bydlení, ale jsou schopny plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu (skupiny zdravotně, příjmově či jinak sociálně znevýhodněné);

– splňuje podmínky pro byt podle ČSN 73 4301 Obytné budovy;

– doporučuje se byty vybavit zařízením, které nelze demontovat;

– musí splňovat podmínky pro nakládání se sociálními byty.

ZDROJ: SFRB

Sociální bydlení – Program JESSICA, modelové příklady

(žadatel nečerpal veřejnou podporu a může 90 % způsobilých výdajů pokrýt úvěrem 7,92 mil. Kč)
úroková sazba splatnost úvěru celková výše celkový úrok Kč měsíční splátka úvěru včetně úroku
celkem na m2 podl. plochy na byt o podlahové ploše
% p.a. v letech 30 m2 50 m2 70 m2
0,75 10 7 920 000 303 240 68 527 43 1285 2141 2998
1,50 20 1 252 320 38 218 24 717 1194 1672
2,00 30 2 618 640 29 274 18 549 915 1281
(žadatel již vyčerpal »de minimis« a může 75 % způsobilých výdajů pokrýt úvěrem 6,60 mil. Kč)
úroková sazba splatnost úvěru celková výše celkový úrok Kč měsíční splátka úvěru včetně úroku
celkem na m2 podl. plochy na byt o podlahové ploše
% p.a. v letech 30 m2 50 m2 70 m2
0,75 10 6 600 000 252 600 57 105 36 1071 1785 2498
1,50 20 1 043 520 31 848 20 597 995 1393
2,00 30 2 182 200 24 395 15 457 762 1067
Pozn.: U obou modelových příkladů jde o bytový dům (32 bytových jednotek, prům. podlahová plocha bytu 50 m2. Celkové náklady nepřekročí 5500 Kč/m2 podlahové plochy bytu. Celkové investiční výdaje: zhruba 8 800 000 Kč.

ZDROJ: SFRB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *