Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

Program Panel 2013+ přichází s novinkami

Úvěrový program na opravy a modernizace bytových domů patří mezi zavedené produkty, které Státní fond rozvoje bydlení nabízí. Od letošního léta ho bude možné nově využít pro více typů rekonstrukcí, a to za velmi příznivých podmínek.

V červenci vláda novelizovala své nařízení č. 468/2012 Sb., které upravuje poskytování podpory na opravy a modernizace bytových domů. Podnětem pro novelizaci bylo jednak schválení notifikace programu Panel 2013+ v prosinci 2013 a také požadavky žadatelů na rozšíření výčtu uznatelných výdajů, na něž lze čerpat úvěr. Obě změny přinášejí příjemcům výrazné zlepšení podmínek, a činí tak program Panel 2013+ mnohem atraktivnějším.

NOVÝ BALKON NEBO KOTELNA

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové atd.) a mohou jej využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města nebo obce.

Je hojně využíván například na odstranění poruch základů domů i nosné konstrukce, snižování energetické náročnosti domu, ale také pro kompletní modernizaci bytových jader či opravy společných prostor. Dále lze peníze z programu čerpat na vybudování rozvodů, výtahů či pořízení a instalaci termosolárních panelů a vzduchotechniky. Nově je možné využít Panel 2013+ na přebudování či vybudování zcela nových balkonů či lodžií, i když se tím zvětší užitná podlahová plocha. Program je zajímavý i pro majitele domů, kteří uvažují o nové tepelné izolaci na domech zateplených zastaralými technologiemi nebo by rádi vybudovat kotelnu.

»Naším cílem je komplexní údržba bytového fondu, aby docházelo k prodloužení jeho životnosti a energetickým úsporám,« vysvětluje ředitelka SFRB Eva Helclová.

V programovém období 2014-2020 by na základě principu adicionality měl Panel 2013+ pokrývat oblasti a aktivity, které nebude možné podpořit z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Měl by se tak lépe obnovovat bytový fond (nejen z pohledu energetických úspor) na celém území České republiky včetně Prahy. Budou se tedy kombinovat zdroje pro jednotlivé projekty, čímž se zjednoduší získávání potřebných finančních podpor a sníží administrativní zátěž pro konečné příjemce. Budou se totiž o podporu pro své komplexní projekty ucházet na jednom místě a na základě pouze jedné žádosti.

»Proto jsou aktualizované přílohy programu Panel 2013+ navrhovány tak, aby byly kompatibilní i s potřebami IROP,« poznamenává Eva Helclová.

VÝBĚR ZE DVOU MOŽNOSTÍ

Změny se týkají i pravidel pro poskytování veřejné podpory v rámci úvěrového programu Panel 2013+. Zatím bylo možné žádat o úvěr v režimu de minimis, kdy žadatel mohl čerpat veřejnou podporu, jejíž součet nepřekročí částku 200 tisíc eur za tři po sobě jdoucí účetní období. Toto pravidlo se však ukázalo jako omezující pro velká bytová družstva či obce, které povolenou veřejnou podporu vyčerpaly již v dříve nebo u nichž k tomuto stavu dojde při poskytnutí úvěru pro několik bytových domů.

Nyní žadatel dostává dvě možnosti. Buď postupovat v původním režimu a požádat o úvěr až do výše 90 % rozhodných výdajů. Nebo žádat v notifikovaném režimu (bez podmínky de minimis) – avšak pak získat úvěr jen ve výši 75 % rozhodných nákladů.

Změny přicházejí i v administrativní části programu: Již nebude nutné předkládat průkaz energetické náročnosti, ale postačí doklad o energetických úsporách s vyčíslenou hodnotou energetických úspor. Tento doklad žadatel získá jako součást energetického posudku. .

Zvýhodněné úvěry Státního fondu rozvoje bydlení a výši veřejné podpory lze porovnat na webové kalkulačce (www.sfrb.cz). Případně je možné na e-mailu podpory@sfrb.cz zdarma požádat o podrobný výpočet úvěru a na míru.

Program Panel 2013+

Hlavní výhody:

– nízká úroková sazba;

– fixace po celou dobu splácení;

– splatnost až 30 let;

– žádné další poplatky;

– mimořádné splátky či předčasné splacení úvěru jsou zcela zdarma.

Více informací na www.sfrb.cz

ZDROJ: SFRB

Úrokové sazby Programu Panel 2013+

Doba splatnosti úroku Výše úroku s fixací na celou dobu splácení
do 10 let referenční sazba EU, minimálně však 0,75 %
10-20 let referenční sazba EU, minimálně však 0,75 % + 1 % p. a.
20-30 let referenční sazba EU, minimálně však 0,75 % + 2 % p. a.

ZDROJ: SFRB

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *