Autor
Kategorie:
Různé

Program prevence kriminality 2014 otevřen

Obce a kraje mohou žádat o dotace z Programu prevence kriminality na rok 2014, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra (MV). Program je součástí vládou schválené Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015. Cíle programu jsou: snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu...

Obce a kraje mohou žádat o dotace z Programu prevence kriminality na rok 2014, který vyhlašuje Ministerstvo vnitra (MV). Program je součástí vládou schválené Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2012-2015.

Cíle programu jsou: snižování míry a závažnosti trestné činnosti a zvyšování pocitu bezpečí občanů; snížení výskytu delikventní činnosti u cílových skupin definovaných ve Strategii prevence kriminality, nebo jejich ochrana; efektivní a koordinovaný systém prevence kriminality; komplexní přístup v komunitách postavený na spolupráci obce, Policie ČR a dalších subjektů.

Dotace jsou určeny na projekty neinvestiční i investiční. Faktickým realizátorem dílčího projektu může být nezisková organizace, příspěvková organizace a další typy právnických osob, s nimiž příjemce dotace uzavře smlouvu. Pro případné konzultace jsou žadatelům k dispozici manažeři prevence kriminality krajských úřadů či konzultanti odboru prevence kriminality MV. Jejich seznam stejně jako zásady poskytování dotací najdete na: www.mvcr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *